Inbreng bij kabinetsstandpunt langdurige zorg

woensdag 13 september 2006 10:33

Welke maatregelen moeten volgens de regering concreet worden genomen om de eerstelijnszorg te versterken? Hoe kan de samenwerking tussen curatieve zorg, care en maatschappelijke ondersteuning worden verbeterd?

Hoe kan worden voorkomen dat de overheveling van de uitvoering van de AWBZ naar de zorgverzekeraars ten koste gaat van de kwaliteit, bijvoorbeeld doordat bepaalde specialistische kennis verloren gaat?

De regering zoekt de oplossing voor het probleem van het personeelstekort dat door de vergrijzing in de zorg zal ontstaan vooral in innovatie en de toepassing van technische hulpmiddelen. Er zijn echter andere maatregelen denkbaar om het personeelstekort terug te dringen zoals bijvoorbeeld het stimuleren van jongeren om in de gezondheidszorg te gaan werken, uitbreiding van de mantelzorg en inschakeling van de vrijwillige thuiszorg. Erkent de regering de noodzaak om ook in deze maatregelen te investeren?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari