Inbreng bij het wijzigen van enkele sociale verzekeringswetten

11-09-2006 10:39 11-09-2006 10:39

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel. Ze hebben nog enkele vragen ten aanzien van het wetsvoorstel.

De overgangsbepaling geldt niet voor personen die na de inwerkingtreding van de Wet BEU met een socialezekerheidsuitkering naar het buitenland zijn verhuisd, aangezien zij op de hoogte konden zijn van het feit dat de uitkering zou worden beëindigd indien er met het betreffende land geen verdrag zou worden gesloten. Er kunnen echter verwachtingen gewekt zijn tegenover deze groep. In een eerder stadium is immers het overgangsrecht verlengd voor uitkeringsgerechtigden in 36 landen, waarvan de verwachting was dat daarmee binnen afzienbare tijd een verdrag zou worden gesloten. De leden van fractie van de ChristenUnie vragen zich af of er met de bedoelde 36 landen inmiddels een verdrag is gesloten? Mocht dit niet zo zijn, is de regering dan van mening dat er een verwachting gewekt is ten aanzien van de uitkeringsgerechtigden die na inwerkingtreding van de Wet BEU naar deze landen zijn verhuisd? Zo ja, vindt zij dan dat de overgangsbepaling ook op die groep uitkeringsgerechtigden van toepassing zou moeten zijn?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari