Christelijk tegendraads - een terugblik

Christelijk Tegendraads24-03-2018 17:34 24-03-2018 17:34

Op 23 maart hield het WI een symposium met de titel 'Christelijk tegendraads'. Moeten we inderdaad christelijk tegendraads zijn, of is het beter onze christelijke identiteit geen rol te laten spelen in de politiek? Daarover gingen Gert-Jan Segers, Rikko Voorberg en Laurens Wijmenga met elkaar in debat. Marco van der Straten sprak een column uit over het thema.

'Christenen mogen hun verzuilde christelijke organisaties wel wat meer waarderen,' was de boodschap van WI-onderzoeker Wijmenga. Die organisaties hebben wat hem betreft namelijk ook als taak christenen te inspireren een weerwoord te vormen tegen secularisering. En juist in die geseculariseerde samenleving is het goed een radicaal christelijk geluid te laten horen. Hij waarschuwt bovendien voor secularisatie binnen die organisaties. Bewegen die zich te veel richting de niet-christelijke wereld en gaan zij te veel met niet-christelijke organisaties samenwerken, dan kan de christelijke identiteit verwateren, waarschuwt hij. De kern van tegendraads christen-zijn ligt dan ook niet in beleid, sluit hij af, maa rin bekering van een zondige levenshouding. Lees de volledige lezing van Laurens Wijmenga. 

Een heel andere mening kwam van theoloog en kerkplanter Rikko Voorberg, die er juist voor pleitte politiek meer te scheiden van levensovertuigingen. Net als Wijmenga, refereert hij aan Abraham Kuyper, volgens Wijmenga de grondlegger van tegendraadse politiek. Voorberg legt die Kuyperiaanse tegendraadsheid anders uit: de tegenstelling is volgens hem tussen de mensen van goede wil en mensen die het goede voor henzelf willen. 'Kuyper zou ChristenUnie niet als partijnaam hanteren,' meent Voorberg. 'Zijn partij was de Antirevolutionaire partij, in politieke termen. Politiek moet vrij zijn van religieuze termen.' Hij waarschuwt bovendien voor een christelijke politiek die gericht is op het welzijn van christenen. 'Het moet gaan om rechtvaardigheid voor iedereen; christen of niet.' 

Partijleider Gert-Jan Segers begon met te benadrukken dat het werk van de politici van de ChristenUnie voortkomt uit hun relatie met God, al wordt God misschien niet altijd genoemd tijdens gesprekken en debatten. Dat is ook niet altijd op zijn plaats, merkt hij op. Soms bereik je meer als je niet-religieuze argumenten gebruikt, en als je er niet te strak in gaat. Op andere momenten is het wel goed en mooi om vrijmoedig over God te spreken. Wel dankt hij Wijmenga voor zijn kritische woorden. 'Ook als ChristenUnie hebben we een kritische blik en zelfreflectie nodig op zijn tijd; dat houdt ons scherp tegen interne secularisatie en tegen een drang naar macht.' Hij benadrukt het mooie van een partij van christenen: je mag elkaar wijzen op de bron van waaruit je politiek bedrijft en samen uit Gods Woord leven. En vervolgens mag je - van daaruit - naar de samenleving gaan. 


Ga voor een sfeerimpressie naar de foto's op onze Facebook-pagina, of bekijk het symposium terug via de live stream. Lees ook de column van Marco van der Straten, hoofdredacteur van EO Visie.
Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad plaatsten een verslag van het symposium in de krant van 24 maart. 

« Terug

Nieuwsarchief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari