Blokland: "Koppeling luchtkwaliteitsnormen aan maatregelen cruciaal"

25-09-2006 16:00 25-09-2006 16:00

Straatsburg- Vanavond debatteert het Europees Parlement (EP) over de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit. Hans Blokland voert namens de ChristenUnie-SGP fractie het woord tijdens dit debat. Het EP zal naar verwachting de lidstaten meer tijd geven om aan de eisen voor fijn stof te voldoen. De stemming over het voorstel is op dinsdag.

Blokland over de herziening van de richtlijn: "De EU heeft in het verleden de fout gemaakt normen te stellen voor fijn stof, zonder de nodige maatregelen te treffen die de lidstaten in staat stelden aan die normen te voldoen. Die fout gaan we niet nog eens maken. We moeten de opgedane ervaringen gebruiken om enkele wijzigingen in te voeren. "

Een meerderheid van de EP fracties heeft inmiddels een compromisakkoord gesloten dat de norm voor fijn stof in de fractie PM10 verlaagd van 40 naar 33 microgram per kubieke meter. Natuurlijk voorkomende deeltjes zoals zeezout worden in het akkoord buiten de metingen gelaten. De norm voor Nederland blijft door deze aftrek gemiddeld gezien ongewijzigd. Het winstpunt is echter dat Nederland enkele jaren langer de tijd krijgt om aan die norm te voldoen. In de huidige wetgeving moet uiterlijk in 2010 aan de norm worden voldaan, maar in de herziene richtlijn hoeft dat pas in 2013.

Hans Blokland hierover: "Het is teveel gevraagd om al in 2010 die 33 microgram te halen. Als je nu nog maatregelen wilt nemen ter aanscherping van de emissie-eisen voor auto´s, dan heeft dat te weinig effect. Je ziet pas na vier of vijf jaar die aanscherping terug in je meetwaarden, omdat mensen niet om het jaar een nieuwe auto kopen. Bovendien kost de invoering van zo´n nieuwe eis een aantal jaren."

Voor Nederland blijft het echter nog spannend, omdat het niet alleen moeite heeft met fijn stof, maar ook met de gestelde grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2). In het compromis wordt die grenswaarde niet gewijzigd, maar Blokland verwacht dat het voor Nederland wel op te lossen is: "Ik heb samen met de Christen-democratische fractie een amendement ingediend dat de termijn oprekt waarbinnen lidstaten aan de NO2-norm moeten voldoen. In plaats van 2010 moet dat van mij 2014 worden. Ik ga er vanuit dat daar een meerderheid voor te vinden is. Volgens gegevens van onder meer de gemeente Utrecht is de grenswaarde voor NO2 veel problematischer dan die voor PM10. Ik reken dus op het gezonde verstand van mijn collegae."

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari