Inbreng bij voorstel van wet van leden Eerdmans en Wolfsen i.v.m. misdijven t.a.v. dieren

28-09-2006 17:19 28-09-2006 17:19

De leden van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij willen twee vragen voorleggen aan de initiatiefnemers.

Is het bij de voorgestelde wijziging van art. 350, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht wenselijk om naast de genoemde verruiming van de maximale gevangenisstraf dit ook te doen met de maximale boete(-categorie)?

In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat de rechter zelden besluit tot de hoogst mogelijke boete, waarbij een bedrag genoemd wordt van € 11 250, 00.
Gaat het hier om de vierde boetecategorie?

Zijn er redenen aan te geven voor de genoemde terughoudendheid van rechters om maximale boetes op te leggen? Hou verhouden de met dit wetsvoorstel bepleitte wijzigingen zich tot die redenen? (Waarom strafmaxima verhogen wanneer die straflimieten nu nauwelijks bereikt/opgelegd worden?)

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari