"Ik laat mijn geloof niet op het nachtkastje liggen"

09-10-2006 11:05 09-10-2006 11:05

Op de drempel van de aula in de Minderbroedersberg checkt de fractievoorzitter van de ChristenUnie, André Rouvoet, nog even zijn gsm. Negen Kamerzetels in de jongste opiniepeiling voor de komende verkiezingen, zal hij even later met glimmende ogen vertellen. Hij lijkt klaar voor een "vlammend debat" met rector Gerard Mols. En vlammend werd het.

Hoe krijg je studenten op maandagavond massaal uit hun luie stoel? De Maastrichtse Studentenvereniging Navigators - "een christelijke gezelligheidsvereniging voor iedereen", aldus praeses Lisca de Ruijter - weet het antwoord. Haal mr. André Rouvoet naar Maastricht en organiseer een debat over wetenschap, politiek en religie tussen hem, rector Gerard Mols en het publiek.

"Wetenschap is gebaseerd op feiten, religie op geloof. Die twee gaan niet samen. De een houdt op waar de ander begint", luidt de stelling die aan het einde van de avond op het scherm verschijnt. Mols kan zich daar heel wel in vinden: "Je mag de wetenschap niet laten beperken door het geloof", betoogt hij. Rouvoet, die met zijn ChristenUnie tegen stamcelonderzoek is, reageert meteen: "Maar dan krijg je een a-morele wetenschap. Wij, christenen, stellen grenzen aan wat we wel en niet goed vinden." De wetenschap stelt ook grenzen, zegt Mols, "maar dat heeft niets met religie te maken, maar met ethiek." De zaal mengt zich in de discussie: ethische codes komen toch ergens vandaan? Mols, snel: "Ja, maar niet per se uit de religie." Rouvoet, er bovenop: "Waar ontleen jij je morele normen dan aan?" "Juist", concludeert Mols, "nu zijn we waar we wezen moeten: jij ontleent die aan je geloof, ik ontleen ze ten dele aan mijn geloof maar ik haal ze ook elders vandaan. En een ander haalt ze weer uit iets anders. Godsdienst is toch niet de bron van alles?"

Mols had een uur eerder al uitgehaald naar de politiek die in zijn ogen "functioneert bij de gratie van gebrek aan integriteit. De VUT-regeling wordt zomaar afgeschaft, de subsidie voor groene stroom aan boeren verdwijnt opeens en de hypotheekrente is zijn leven ook niet zeker." Wetenschap daarentegen is wel integer, meent hij. "Du moment dat duidelijk is dat iemand heeft gerommeld met data of iets heeft overgeschreven is hij wetenschappelijk dood." Rouvoet noemt de uitspraak over de politiek wel erg stevig. "Als je zo cynisch bent, ga je dan wel stemmen?" Nee, luidt het korte antwoord. "Is dat niet een beetje gemakkelijk? Je behoudt je het recht voor om te mopperen, maar je gaat niet stemmen?"

Als het Nederlandse vreemdelingenbeleid ter tafel komt, en Mols minister Verdonk een "ijsheilige" noemt wier beleid "ten hemel schreiend" is, concludeert Rouvoet: "Wij zijn het veel meer eens dan jij denkt. De ChristenUnie heeft drie keer een motie van wantrouwen tegen haar gesteund." Vervolgens wil de zaal weten of een christelijke politiek wel zo wenselijk is. "Denk aan George Bush die zich beroept op bijbelse waarden en de ene na de andere oorlog begint." "En mensen ontvoert", zal Mols even later aanvullen, "een vijandbeeld creëert waarin we gaan geloven." André Rouvoet is stellig: "Kerk en staat kun je scheiden, geloof en politiek niet. Wij hebben allemaal ideeën over het goede leven, democratie gaat over de botsing van die opvattingen. Waarom zouden ideeën die stammen uit de Verlichting wel mogen en die uit het christendom niet? Ik neem mijn geloof mee als ik over het vluchtelingenbeleid debatteer, ik laat dat niet op mijn nachtkastje liggen."

Riki Janssen

bron: http://www.observant.unimaas.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari