Vragen over gewelddadige uitzetting Iraans asielzoekers gezin in Utrecht

woensdag 04 oktober 2006 17:11

Vragen van de leden Klaas de Vries
(PvdA), De Wit (SP),
Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en
Van der Staaij (SGP) aan de
minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie over een gewelddadige
inval in een AZC-woning door een
politie-eenheid. (Ingezonden 4
oktober 2006)

1
Is het waar dat een asielzoekersgezin
met 2 jonge kinderen door een
gemaskerde en gewapende
politie-eenheid dinsdagochtend op 26
september jl. om vijf uur is
meegenomen vanuit het
asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht
om geplaatst te worden in het
uitzetcentrum Zestienhoven te
Rotterdam?1
2
Is het waar dat de man als gevolg van
deze inval verwondingen heeft
opgelopen?
3
Waarom zijn betrokkenen met zoveel
machtsvertoon uit hun AZC-woning
gehaald?
4
Is het waar dat het gezin uitgezet gaat
worden naar Duitsland in het kader
van het Dublin-Verdrag? Waarom zijn
betrokkenen naar het uitzetcentrum
Zestienhoven gebracht? Had dit gezin
niet direct vanuit het AZC Utrecht
naar Duitsland kunnen worden
uitgezet, aangezien Duitsland akkoord
is gegaan met de overname van de
(asiel)procedure?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
vragen van het lid Azough
(GroenLinks), ingezonden 4 oktober
2006, (vraagnummer 2060700780).
1 Nederlands Dagblad, 29 september 2006
«Iraanse kinderen met geweld opgepakt»
(www.nederlandsdagblad.nl).

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari