Inbreng bij experimenten Schiphol

05-10-2006 11:37 05-10-2006 11:37

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Zij hebben de volgende vragen:

Artikel 8.23a lid 1
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om bij wijze van experiment op een of meer specifieke handhavingspunten tijdelijk van de grenswaarden voor de geluidbelasting af te wijken. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat aan de gelijkwaardigheidscriteria moet worden voldaan, zodat de maximaal toegestane geluidbelasting per saldo niet toeneemt.

In het nader rapport staat dat de gelijkwaardigheidscriteria zowel voor het binnengebied als voor het buitengebied gelden. In het buitengebied zijn echter momenteel geen handhavingspunten. Is het kabinet bereid spoedig een beschermingsstelsel voor het buitengebied in te voeren met wettelijk vastgelegde grenswaarden in handhavingspunten?

Genoemde leden zien tenslotte graag een reactie tegemoet op het voorstel van belangenorganisaties van bewoners om de woorden “per saldo” te vervangen door “tenminste” in dit artikel en in artikel 8.17, zevende lid van de Wet Luchtvaart.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari