Vragen over handelswijze Staatsbosbeheer i.v.m. bomenkap

12-10-2006 10:45 12-10-2006 10:45

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over handelwijze Staatsbosbeheer.

1
Bent u bekend met de voorgenomen kap van vijfhonderd douglassparren langs de Eperweg, de provinciale weg tussen Nunspeet en Epe (N795)? 1) Is het u bekend dat de gemeente Nunspeet het niet eens is met deze voorgenomen kap door Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland?

2
Klopt het dat de provincie Gelderland summier en Staatsbosbeheer in het geheel niet gecommuniceerd hebben met de gemeente Nunspeet over deze voorgenomen kap van vijfhonderd bomen? Hoe beoordeelt u deze gang van zaken?

3
Klopt het dat Staatsbosbeheer in het kader van de Boswet geen melding hoeft te maken bij omwonenden en betrokkenen van een voorgenomen kap van bomen? Klopt het dat Staatsbosbeheer niet alleen bomen kapt zonder overleg met gemeenten, maar ook wegen en paden zonder overleg afsluit? Klopt het dat Staatsbosbeheer niet open staat voor overleg met en inspraak van omwonenden en betrokkenen waar het gaat om voornoemde zaken? 2) Hoe waardeert u de handelwijze van Staatsbosbeheer in dezen?

4
Onderkent u dat gemeenten door de handelwijze van Staatsbosbeheer in verlegenheid kunnen worden gebracht, omdat zij door burgers worden aangesproken op het gedrag van de overheid, terwijl zij geen enkele invloed hebben op de handelwijze van Staatsbosbeheer? Onderkent u dat het daarom van groot belang is dat de onderscheiden overheidsorganen goed samenwerken?

5
Op welke wijze controleert u het sinds 1998 verzelfstandigde Staatsbosbeheer? In hoeverre heeft u invloed op de handelwijze van het verzelfstandigde Staatsbosbeheer, oftewel welke controle- en aansturingsinstrumenten heeft de minister met betrekking tot Staatsbosbeheer? Bent u bereid zich in te spannen voor een transparanter Staatsbosbeheer dat open staat voor overleg en inspraak van omwonenden en betrokkenen? Wat gaat u doen om dit doel te bereiken?

1) De Stentor, 27 september 2006
2) Naast de casus Nunspeet wijs ik u op de casus Nederhemert-Zuid, waar het lid Krähe (PvdA) vragen over heeft gesteld (2050617880, vergaderjaar 2005-2006) en op de casus Ooijpolder, waar het lid Van Velzen (SP) vragen over heeft gesteld (2060700970, vergaderjaar 2006-2007)

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari