Inbreng bij wijziging wet op de lijkbezorging

vrijdag 20 oktober 2006 13:38

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel dat een aantal wijzigingen beoogt aan te brengen in de Wet op de Lijkbezorging.

De leden van de fractie van de ChristenUnie kunnen instemmen met de wijziging die beoogt de behandelend arts van de overledene te verplichten contact op nemen met de gemeentelijke lijkschouwer. De leden vinden de mogelijkheid van het starten van een NODO-procedure in het geval er wordt getwijfeld aan de natuurlijke doodsoorzaak een goede aanvulling. Zij delen de opmerkingen van de regering dat het steeds moeten inschakelen van de forensisch deskundigen voor ouders emotioneel erg belastend kan zijn.

Daarnaast stemmen de leden van de ChristenUnie-fractie in met de verheldering in de wet op het punt van het algemeen recht en het uitsluitend recht op een (eigen) graf. Ook stemmen deze leden in met de plicht tot begraven van onbekende overledenen en van de afname van celmateriaal.

Voor het overige hebben de leden van de fractie van de ChristenUnie enkele vragen en opmerkingen. De leden vragen de regering wat zich ertegen verzet om voor kinderen de grafrusttermijn voor algemene graven te verlengen? De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering of er voldoende duidelijkheid bestaat over de mate waarin burgers recht hebben op een graf voor onbepaalde tijd? De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering ten slotte in hoeverre rekening wordt gehouden met de principiële keuze van begraven of cremeren bij het ruimen van graven, waarbij het voor kan komen dat stoffelijke resten worden verbrand?

Ten slotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of de regering de regelgeving inzake de wijze van het ruimen van graven afdoende acht, of dat zij nog noodzaak ziet instructies daaromtrent aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari