Inbreng bij wijziging wet op de lijkbezorging

19-10-2006 13:48 19-10-2006 13:48

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van voorliggende wetsvoorstel dat beoogt alle overleden minderjarigen te laten schouwen door een forensisch geneeskundige. Hieromtrent hebben de leden van de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen en opmerkingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af wat de reactie van de indiener is op het wetsvoorstel van de regering? De leden vragen zich af in welke mate er afstemming is geweest tussen de indiener van het voorliggende wetsvoorstel en de regering over het wetsvoorstel van de regering? Veruit de meeste kinderen sterven aan een natuurlijke dood, veelal als gevolg van een levensbedreigende ziekte. Waarom acht de indiener het desondanks nodig dat alle gevallen worden beoordeeld door een forensisch geneeskundige? De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de indiener naar haar mening over het feit dat het instellen van forensisch onderzoek bij overlijden een zeer zware belasting voor de nabestaanden is? Daarnaast vragen de leden de indiener naar de reden te hebben gekozen voor het verplicht stellen van forensisch onderzoek bij overlijden en niet hebben gekozen voor het verplicht stellen van contact tussen de behandelend arts en de gemeentelijke lijkschouwer, zoals het wetsvoorstel van de regering beoogt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben enkele vragen in het geval de procedure wordt gewijzigd, zoals de indiener voorstelt. De leden vragen zich af of de indiener zelf ideeën heeft op welke manier en op welke termijn zij wil komen tot voldoende gekwalificeerde forensisch geneeskundigen? Daarnaast vragen de leden hoe de indiener wil komen tot financiering van de kosten die gepaard gaan met het inzetten van forensisch geneeskundigen op alle overleden minderjarigen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari