Bijdrage debat luchtkwaliteitseisen

18-10-2006 10:46 18-10-2006 10:46

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):
Voorzitter. Bij deze plenaire afronding zou ik graag nog eenmaal aan de staatssecretaris de vraag willen stellen of de wet Luchtkwaliteit inderdaad gaat bijdragen aan het oplossen van de knelpunten. Tijdens het wetgevingsoverleg -- ik kon daar door de ongelofelijk drukke agenda van de laatste weken jammer genoeg niet aan meedoen -- is vooral gehamerd op de saldering. Op zichzelf is saldering een werkbare methode, maar is het voldoende? Helpt het bij alle huidige en toekomstige knelpunten? Het lijkt er op dat het toevoegen van nieuwe projecten de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechtert, maar de vraag blijft wat te doen met knelpunten zoals de Zuidas, het stationsgebied in Utrecht, de nieuwbouw in Leidsche Rijn en ga zo maar door.

Het NSL vormt de kern van het luchtkwaliteitsbeleid en juist aan deze kern zitten veel risico's vast. Zo is het nog maar de vraag of de Raad van State zal instemmen met het NSL. De kans dat de staatssecretaris wordt teruggevloten, is zeker reëel. De Kamer wordt gevraagd om in te stemmen met een wet, terwijl de kern van die wet, het NSL-verhaal, in feite nog steeds een zwarte doos is. Wat draagt het NSL bij aan het oplossen van de huidige en nieuwe knelpunten? Voorziet het NSL in deze belangrijke opgave? Is een nationaal programma gericht op de knelpunten niet beter? Graag hoor ik van de staatssecretaris een reactie op de volgende twee vragen. Helpt het NSL de gemeenten bij het verbeteren van de luchtkwaliteit? Helpt het om projecten bij de Raad van State overeind te houden?

Mijn fractie heeft een amendement ingediend op dit wetsvoorstel. De strekking is als volgt. Wanneer deze wet in werking treedt, moet het mogelijk blijven, gedurende de periode dat het NSL van kracht is, projecten toe te voegen, natuurlijk onder de conditie dat het NSL niet ontkracht wordt en de luchtkwaliteit niet verslechtert. Om dat te bereiken hebben wij een amendement ingediend.
Afrondend: met deze wet heeft de staatssecretaris de ChristenUnie voor een dilemma geplaatst. Niets doen is geen optie. Dan liggen er te veel projecten stil en daarmee staat de goede bereikbaarheid van met name de grote steden op het spel.

Tegenstemmen lijkt dus niet verantwoord, want dan zijn wij zo weer een jaar verder zonder dat er iets gebeurt. De Wet luchtkwaliteit heeft echter ook veel nadelen en brengt onzekerheden met zich mee. Alles afwegend zal ik mijn fractie voorstellen, in te stemmen met dit politieke product in een juridisch jasje met veel open einden.

Mevrouw Spies (CDA):
Het amendement dat u hebt ingediend lijkt mij overbodig. Volgens mij zit namelijk in het wetsvoorstel al de mogelijkheid ingebouwd om tussentijds het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan te passen en om daaraan zowel maatregelen als projecten toe te voegen.

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):
Wíj hebben niet de indruk dat het amendement overbodig is, anders hadden wij het immers niet ingediend. Mocht de staatssecretaris echter denken dat het amendement wél overbodig is, dan hoor ik dat graag.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari