Associatieakkoord met Syrie is medogenloos regime steunen

25-10-2006 08:20 25-10-2006 08:20

Straatsburg – Het EP debatteert vandaag over een associatieakkoord met Syrie. Bas Belder stemt tegen het verslag Keyser over dit akkoord. Hij verwoordt zijn standpunt als volgt tijdens het debat:

"Voorzitter, evenals in de commissie Buitenlandse Zaken zal ik ook tijdens de plenaire stemming over het verslag van collega De Keyser in volle overtuiging tegenstemmen. Wie in dit Huis de Raad aanbeveelt een associatieakkoord te sluiten met Syrië, ondersteunt een meedogenloos minderheidsregime dat, veelzeggend genoeg, slechts de Islamitische Republiek Iran en Hezbollah als strategische partners in de regio beschouwt.

De voorliggende resolutie miskent ten enen male de ware aard van het Assad-bewind: alles, letterlijk alles, draait om machtsbehoud. De rapporteur geeft zich daardoor over aan illusies over mogelijke positieve effecten van een associatieakkoord op het interne en externe beleid van Damascus. Collega De Keyser, ik wil u de opinie niet onthouden van een erkend Syrië-specialist: "Democratie –dat is me de afgelopen jaren in gesprekken met bronnen binnen het regime duidelijk geworden– wordt door de machthebbers beschouwd als een dodelijke bedreiging."

Het ongerijmde van dit verslag is dat de tekst vol waarschuwingen staat om dit diplomatieke dwaalspoor richting Damascus vooral niet te volgen! Voer voor satirici in plaats van voor politici!"

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari