Internationale afspraken nodig tegen illegale abortus

31-10-2006 15:55 31-10-2006 15:55

In de kliniek Ginemedex te Barcelona worden abortussen uitgevoerd tot na de dertigste week van de zwangerschap. Zwangere vrouwen uit heel Europa kunnen er gebruik maken van een behandeling die in eigen land verboden is. De eurofractie spreekt haar afschuw uit over deze praktijk en vraagt wat de Raad doet om te voorkomen dat via het vrij verkeer van personen in Europa, de rechten van het ongeboren kind met voeten worden getreden.
 
De eurofractie dient hierover een aantal dringende vragen in bij de Raad van Ministers. Ze wil bijvoorbeeld weten of de Raad zich bewust is van deze ontduiking van het strafrecht van de lidstaten. De fractie vraagt of de Raad zich inspant om hierover onderling afspraken te maken zodat het strafrecht van de lidstaten niet ontdoken wordt en dat de rechten van het kind niet worden ondermijnd via het recht op vrij verkeer van personen.

Door in Barcelona een late abortus te ondergaan, ontduiken vrouwen het strafrecht in hun eigen land. Ze maken gebruik van een lacune in de Spaanse wet die abortussen na de 22e week toestaat indien er sprake is van ‘psychische nood’. Daarom roept de ChristenUnie-SGP de Raad op om onderling afspraken te maken over deze praktijken die strijdig zijn met nationale wetgeving. De fractie roept tevens de Spaanse regering op de mazen in de wet te dichten.

Een reportage op de Deense televisie afgelopen zondag over deze kliniek, leidde internationaal tot verontwaardiging over de duidelijke schending van het menselijk leven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari