Bijdrage overleg over kinderen in vreemdelingenbewaring

13-09-2006 09:49 13-09-2006 09:49

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) refereert aan de brief van de
minister, waarin wordt gesteld dat het algemene belang moet worden
afgewogen tegen het individuele belang van mensen die in vreemdelingenbewaring
worden geplaatst en dat meer terughoudendheid moet
worden betracht als er kinderen in het spel zijn. De praktijk is echter dat
een groot aantal mensen dat in vreemdelingenbewaring wordt geplaatst –
daaronder zijn ook gezinnen – uiteindelijk niet wordt uitgezet maar op
straat terechtkomt, soms na meer dan een halfjaar te hebben vastgezeten.
Welk algemeen belang is daarmee gediend dat zwaarder weegt dan het
individuele belang van deze gezinnen? In haar brief beweert de minister
verder dat mensen kunnen voorkomen dat zij in vreemdelingenbewaring
worden geplaatst door mee te werken aan hun uitzetting. Er zijn echter
wel degelijk mensen die meewerken maar toch in vreemdelingenbewaring
terechtkomen.

Uitgangspunt van het beleid behoort te zijn dat (gezinnen met) kinderen
nooit worden opgesloten. De minister heeft in dat licht voorstellen gedaan
die een stap in de goede richting zijn maar het probleem niet oplossen. De
extra onderdakfaciliteit van twaalf weken is een verbetering. Het plaatsen
van één ouder in detentie is beter dan het opsluiten van het gehele gezin,
maar dit verdient geen schoonheidsprijs. Bovendien is het geen oplossing
voor eenoudergezinnen. Heeft de minister het instrument van borgstellingMevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vindt de voorstellen van de
minister een stap in de goede richting, maar ze gaan niet ver genoeg. De
minister zou zich veel ruimhartiger moeten opstellen.
Het zou in een beschaafd land tot de standaardprocedure moeten behoren
dat gezinnen die uit vreemdelingenbewaring komen en niet kunnen
worden uitgezet, op een goede manier worden opgevangen zodat zij niet
op straat terechtkomen.Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) wijst op het grote aantal
bestuurders van gemeenten en provincies dat zich zorgen maakt over het
stopzetten van de leefgelden. De minister zou moeten luisteren naar hun
argumenten. Een adempauze zou goed zijn om te kijken naar best practices
en te zoeken naar de beste manier om (ex-)ama’s te begeleiden bij de
terugkeer naar hun land van herkomst. Voorkomen moet worden dat zij in
de goot terechtkomen of in de prostitutie verdwijnen. De rijksoverheid zou
gebruik moeten maken van de op lokaal niveau opgedane expertise, zoals
in Utrecht.Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) is positief over de bereidheid
van de minister om te overleggen over de Utrechtse aanpak, waarmee
tegemoet wordt gekomen aan de wens van vier provincies en een groot
aantal gemeenten. Is zij ook bereid om te voldoen aan het verzoek van
deze lokale overheden om een adempauze in te lassen bij het stopzetten
van de leefgelden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari