Bijdrage overleg over Afghanistan, missie Uruzgan

18-09-2006 09:55 18-09-2006 09:55

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) heeft begrepen dat de deelname
van Nederlandse militairen aan de operatie Medusa binnen het
ISAF-mandaat valt. Het is goed dat Nederland in Kandahar de Canadezen
heeft bijgestaan. Het gaat tenslotte om één missie die de NAVO-landen
gezamenlijk uitvoeren. Het is wel betreurenswaardig dat deze bijstand een
wissel heeft getrokken op de verdere realisatie van een veilige omgeving
in Tarin Kowt en de opbouwwerkzaamheden van het PRT. Zij vindt het
daarom belangrijk dat aan de behoefte aan materieel en personeel van de
NAVO volledig wordt tegemoetgekomen. Het reservebataljon moet er
komen, maar vooralsnog lijken de NAVO-bondgenoten niet bereid om
extra troepen te leveren. Op welke manier kan de minister eraan bijdragen
dat dit toch wordt bereikt?

De gewapende Taliban-strijders die vanuit Pakistan de grens met Afghanistan
oversteken vormen een grote bedreiging voor de veiligheid en
stabiliteit in Uruzgan. In de brief van de regering van 15 september wordt
terecht gezegd dat Pakistan een belangrijk rol speelt bij de beheersing van
het conflict in Zuid-Afghanistan, het herstellen van vertrouwen en het
maken van afspraken over een hechtere samenwerking bij het bestrijden
van de taliban en Al-Qa’ida, maar concrete maatregelen worden niet
genoemd. Zijn of worden hierover daadwerkelijk afspraken gemaakt
tussen Kabul en Islamabad?

Van de invulling van de belofte van de Afghaanse autoriteiten om voor
1 augustus 2006 een tweede bataljon naar Uruzgan te sturen is nog niet
veel terechtgekomen. Vooralsnog is niet eens sprake van een volwaardig
eerste bataljon. Wat zijn de gevolgen van het achterwege blijven van de
toegezegde Afghaanse politie- en legereenheden voor het functioneren
van de Nederlandse militairen in Uruzgan?

Mevrouw Huizinga is blij met het MOU over de behandeling van de
gevangenen die de Nederlandse troepen aan de Afghaanse autoriteiten
overdragen. Het is van groot belang dat zij niet zonder toestemming van
Nederland aan derden kunnen worden overgedragen. De Afghaanse autoriteiten
maken vorderingen met het ontwikkelen van een humaan
detentiebeleid, maar van een wettelijke vaststelling is nog geen sprake.
Welke garanties heeft Nederland gekregen met betrekking tot de behandeling
van gevangenen en wat zijn die onder de huidige omstandigheden
waard?

Door de actie Medusa zijn 3000 tot 5000 families ontheemd geraakt. Wat
wordt nu precies gedaan om deze families onderdak te bieden? Voorkomen
moet worden dat de ontheemde families door Medusa een nieuwe
grief tegen het Westen krijgen. Hoe wordt hun duidelijk gemaakt dat de
hulp die zij krijgen, van het Westen komt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari