Bijdrage overleg over de MEP

21-09-2006 10:05 21-09-2006 10:05

De heer Slob (ChristenUnie) wijst erop dat bij het vorige overleg bleek dat
een meerderheid van de Kamer grote moeite heeft met het abrupte stopzetten
van de MEP-regeling. De beweging die de minister thans maakt is
positief maar oogt willekeurig. Het uitgangspunt moet de betrouwbaarheid
van de overheid zijn. Hij keurt het af dat de Kamer publiek met de
minister onderhandelt over de beste overgangs- of tegemoetkomingsmaatregel
nu de MEP-regeling is stopgezet. Op het moment waarop deze
regeling werd stopgezet had er een goed alternatief moeten liggen. Voorkomen
had moeten worden dat nu overlegd moet worden over de manier
waarop het ontstane gat gedicht moet worden. Vele ondernemers kijken
mee naar wat hier gebeurt en zij voelen direct in de bedrijfsvoering de
gevolgen van de stopzetting van de regeling. Ook zij spreken de Kamer
aan op de betrouwbaarheid van de overheid. Doordat de gevolgen onbekend
zijn, heeft de heer Slob met overtuiging de motie op stuk nr. 70 van
de heer Van der Staaij c.s. ondertekend.

De brief van 20 september geeft geen duidelijkheid over het aantal
projecten dat in aanmerking kan komen voor subsidie. Het wordt een
ratrace; is men te laat met de subsidieaanvraag dan heeft men het
nakijken, al is het project nog zo goed. Verder is het bereikt beperkt en
wordt ongeoorloofd onderscheid gemaakt tussen de projecten. Wil de
minister hierop ingaan? Doordat in de voorstellen het budget sturend is
zullen problemen ontstaan. Ook de heer Slob is er bang voor dat bij
aanvaarding van de huidige voorstellen over de overgangsmaatregelen
juridische problemen ontstaan. De eerste rechtszitting staat al voor
18 oktober geboekt. Hij handhaaft zijn handtekening onder de moties
waarover nog gestemd moet worden. Als de motie waarin staat dat de
MEP voorlopig gehandhaafd moet worden met daarna een goede regeling
het niet haalt, dan wil de heer Slob dat de thans voorgestelde overgangsen
tegemoetkomingsmaatregel verbreed wordt.

Nadere gedachtewisseling
Ook de heer Slob (ChristenUnie) stelt het op prijs als hij vóór de stemming
over de moties een brief van de bewindsman ontvangt. Deelt de
minister zijn opvatting dat men zich, bij een taakstellend budget, niet moet
rijk rekenen als een finetuning plaatsvindt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari