Overleg over ontwerpplan van sholen

21-09-2006 10:28 21-09-2006 10:28

De heer Slob (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vragen over de wetgeving
inzake grotere planningsvrijheid voor scholen voor het voortgezet
onderwijs. De minister heeft toegezegd dat het wetsvoorstel in het voorjaar
van 2006 bij de Kamer zou worden ingediend. Gelet op sommige
knelpunten is het van belang dat nu enige spoed wordt betracht.
De heer Slob verbaast zich er ook over dat voor de stichting van De
Passie-school in Wierden opnieuw geen jaartal wordt genoemd. Weliswaar
ontbreekt nog steeds passende huisvesting, maar het zou voor de
gemeente mogelijk moeten zijn om enkele noodlokalen te plaatsen. Deelt
de minister deze visie? Waarom heeft zij nog steeds geen jaartal voor deze
school opgenomen in het Plan van Scholen? De minister heeft zelfs de

Nadere gedachtewisseling
De heer Slob (ChristenUnie) vraagt zich af of de planning met de behandeling
van het wetsvoorstel grotere planningsvrijheid scholen vo niet te
krap is. De minister wil dat het wetsvoorstel op 1 augustus 2007 gaat
gelden, maar zij zal het pas in het voorjaar van 2007 indienen. Gelet op het
feit dat het wetsvoorstel ook de Eerste Kamer moet passeren, lijkt de
termijn voor de parlementaire behandeling wat kort.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari