Overleg over o.a. onderwijsaanbod Hoger Onderwijs

04-10-2006 10:33 04-10-2006 10:33

De heer Slob (ChristenUnie) heeft met zijn fractie tegen de invoering van
leerrechten gestemd, met de kanttekening dat het wetsvoorstel na aanneming
een verdere democratische behandeling dient te krijgen. Hij is voorstander
van spoedige besluitvorming door de Eerste Kamer en wacht
daarna de spoedwet af. De kwaliteit daarvan is voor hem doorslaggevend.
Hij is verheugd dat mevrouw Joldersma nu ook uitstel bespreekbaar acht.
Wanneer men bij instellingen en studenten niet aan draagvlak weet te
winnen, is dat een probleem.

Het binaire systeem vindt hij een belangrijk gegeven, dat ook tot uitdrukking
moet komen in de titulatuur. Hij sluit zich aan bij de kritische vragen
over de laatste brief.

Hij is verrast dat de meeneembare studiefinanciering nu opeens wereldwijd
mogelijk zou zijn. De uitwerking moet goed worden doordacht. Hij
bepleit de wettelijke kaders in de nieuwe regeerperiode verder te
bespreken. Behoud van kwaliteit moet vooropstaan.

De heer Slob is voorstander van maximale zorgvuldigheid bij de invoering
van de accreditatie en van beperking van de administratieve rompslomp.
Het gaat hem te ver om in het voortraject met nieuwe inzichten te komen
en hij is het niet eens met de conclusies van de staatssecretaris in diens
brief.

Nadere gedachtewisseling
De heer Slob (ChristenUnie) dringt aan op ontvangst van de spoedwet
aanstaande maandag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari