Vragen over OV-Fiets

02-11-2006 16:46 02-11-2006 16:46

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het project OV-Fiets.
 1. Is het u bekend dat NS de fietsenstalling van station Voorburg onlangs heeft geautomatiseerd en dat er daardoor op dit station geen OV-Fietsen meer kunnen worden gehuurd? [1]
 2. Is het u bekend dat eerder dit jaar de huurlocaties van de OV-Fiets in Beverwijk, Harderwijk, Hengelo en Utrecht Overvecht om dezelfde reden zijn gesloten en dat de huurlocatie in Zaltbommel nog slechts gedurende de spits open is en de huurlocatie op Driebergen-Zeist alleen nog op doordeweekse dagen?
 3. De NS is eind 2005 begonnen met het automatiseren van stationsstallingen. Klopt het dat binnen een jaar nog eens circa 15 huurlocaties gesloten dreigen te worden als gevolg van sluiting of automatisering van de stationsfietsenstallingen? Zo ja, kunt u bevestigen dat het hier o.a. gaat om de locaties bij de stations Amsterdam Bijlmer, Amsterdam Sloterdijk, Bergen op Zoom, Bilthoven, Ede-Wageningen Noordzijde, Enschede, Gouda zuidzijde, Heerhugowaard, Hoogeveen, Kampen, Middelburg en Steenwijk?
 4. Hoe beoordeelt u de rol van ProRail, eigenaar van het logo van OV-Fiets en tegelijkertijd medefinancier van de automatisering van stationsfietsenstallingen, in deze?
 5. Kunt u aangeven waarom bij de gesloten huurlocaties niet gekozen is voor een andere oplossing zoals het exploiteren door een andere exploitant of het gebruik maken van automatische OV-Fietskluizen of een automatische OV-Fietsbox zoals onlangs geopend in Velsen?
 6. Bent u bereid op korte termijn in overleg te gaan met NS en ProRail om sluiting van OV-Fietshuurlocaties te voorkomen en om de nu gesloten huurlocaties opnieuw te openen?
 7. Klopt het dat NS eind 2005 heeft toegezegd met een oplossing te komen maar dat NS deze belofte aan de Stichting OV-Fiets niet is nagekomen?
 8. Zo ja, hoe beoordeelt u dit in het licht van de interesse van NS om het project OV-Fiets over te nemen en in het licht van uw uitspraak in de brief van 31 mei j.l. (30300 XII-nr. 56) waarin u stelt dat u vanuit het belang van de reiziger er op toe zal zien dat bij de overdracht een businessplan van de nieuwe exploitant ligt waaruit redelijkerwijs afgeleid kan worden dat de voorziening OV-Fiets ook voor de langere termijn gecontinueerd wordt?
 9. Klopt het dat er nog geen overeenstemming is tussen Stichting OV-Fiets, NS en ProRail over de toekomst van het project OV-Fiets na 1 januari 2007? Zo ja, wat zijn hiervan de oorzaken?
 10. Kunt u het in uw brief genoemde businessplan van de NS, dat voor zover wij hebben vernomen inmiddels beschikbaar is, naar de Kamer sturen?
 11. Bent u bereid om een bredere maatschappelijke borging van het concept OV-Fiets te onderzoeken, bijvoorbeeld door het vinden van een exploitant die boven de verschillende OV-partijen staat naar het model dat ook wordt toegepast bij 9292OV? Zo nee, waarom niet?

[1] www.ov-fiets.nl

Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari