Bijdrage debat verkiezing Kamervoorzitter

06-12-2006 11:46 06-12-2006 11:46

De heer Slob (ChristenUnie):
Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie ziet de verkiezing van de voorzitter als een belangrijk moment voor de Tweede Kamer, niet alleen voor haar leden maar ook voor al degenen die in de organisatie van de Kamer hun plek hebben. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de Kamerleden die zich voor deze positie beschikbaar stellen. In dit opzicht is de fractie van de ChristenUnie blij dat, evenals in 2002 en 2003, er ook deze keer weer iets te kiezen valt. Namens mijn fractie wil ik dan ook mevrouw Verbeet, mevrouw Van der Hoeven en de heer Kamp danken voor hun bereidheid om zich beschikbaar te stellen voor deze belangrijke en verantwoordelijke positie. Ik kan mij voorstellen dat zij een afweging hebben moeten maken. Hierbij denk ik met name aan de beide personen die hun lidmaatschap van de Kamer momenteel combineren met een demissionair ministerschap. Ik sluit mij dan ook aan bij de vraag die aan deze twee leden is gesteld, namelijk waarom zij uiteindelijk de keuze hebben gemaakt om zich voor het ambt van voorzitter beschikbaar te stellen.

De fractie van de ChristenUnie heeft met belangstelling de brieven gelezen. Ik constateer dat de drie kandidaten heel duidelijk hebben aangegeven dat zij voldoen aan het door de Kamer gestelde profiel, dat natuurlijk nog redelijk algemeen is. De fractie van de ChristenUnie vindt dat de drie kandidaten aan het profiel voldoen. Aangezien er maar één voorzitter nodig is en er drie kandidaten zijn, zal er toch gekozen moeten worden. Voor de fractie van de ChristenUnie is dit ook een open kwestie. In de afgelopen jaren is het steeds op deze manier gegaan en dat is ons uitstekend bevallen. In dit opzicht valt er voor iedere kandidaat in vak K in de komende uren nog een wereld van zes zetels te winnen. Doe uw best!

Er zijn al veel vragen gesteld. In het kort noem ik nog een aantal concrete punten die voor de fractie van de ChristenUnie met name van belang zijn. Mijn eerste vraag aan de kandidaten is, hoe zij staan in de kwestie rond de embargoregeling. De afgelopen jaren is dit een heel principieel punt geweest. Wij hebben het in onze oud-voorzitter Weisglas zeer gewaardeerd dat hij in dat opzicht heeft geknokt voor de versterking van de positie van de Kamer. Wij hebben de strijd helaas verloren, maar die strijd zou kunnen terugkomen, en dan vinden wij het van belang om te weten hoe de nieuwe voorzitter van de Kamer in die discussie staat.
Wij hechten ook zeer aan het voortdurend verbeteren van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, omdat dit van cruciaal belang is voor het uitoefenen van een belangrijke taak van de Kamer, te weten het controleren van de regering. Wij hebben behoefte aan een adequate informatievoorziening en aan verwerking van de informatie, zodat wij deze op een goede wijze kunnen inzetten in de debatten met de regering. Ik zou graag van de drie kandidaten willen horen hoe zij als voorzitter zouden willen werken aan verbetering van de informatievoorziening, want daar zijn wij nooit klaar mee.

Een derde punt van belang voor onze fractie is, hoe de kandidaten hun verantwoordelijkheid voor de interne Kamerorganisatie zien. Een voorzitter heeft vele taken. Het leiding geven aan vergaderingen is een belangrijke taak, evenals het vertegenwoordigen van de Kamer in het buitenland. De voorzitter heeft echter ook een grote verantwoordelijkheid voor de interne Kamerorganisatie. In dat opzicht speelt er veel. Ik wil graag van elk van de kandidaten horen hoe zij daarin staan, welke doelen zij voor ogen hebben en op welke wijze zij een en ander de komende jaren willen aanpakken. Uiteraard is de voorzitter afhankelijk van wat de meerderheid van de Kamer wil, maar betrokkene heeft hierin toch een heel belangrijke taak.

Mijn fractie vindt het van belang om te horen hoe de verschillende kandidaten hun verantwoordelijkheid zien voor de kleinere fracties. Dit hangt wat ons betreft niet af van hun opvatting over de 30-ledenregeling, zo zeg ik er geruststellend bij. Wij hebben daarop behoorlijk wat kritiek als kleine fractie, hoe raar het misschien ook klinkt. De discussie daarover voeren wij nog wel op een ander moment, maar het is van belang dat een voorzitter de Kamer in haar totaliteit bedient, en met name oog heeft voor de positie van de wat kleinere fracties. Meer vragen zal ik niet stellen, want er zijn er al ontzettend veel gesteld. Wij wachten de beantwoording met belangstelling af. Ik hoop dat een ieder binnen onze fractie dan tot een verantwoorde keuze kan komen.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari