Inbreng bij intrekking Vestigingswet bedrijven 1954

woensdag 17 januari 2007 15:24

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954. Zij onderschrijven het streven naar minder en eenvoudige regelgeving. De leden van de ChristenUnie realiseren zich dat de Vestigingswet nauwelijks een rol meer heeft in de economische ordeningswetgeving (mede door het in 1993 reeds ingezette traject van afslanking en afschaffing in het toezicht op de naleving en de strafrechtelijke handhaving) en dat de Vestigingswet geen waarborg biedt voor kwaliteit van ondernemerschap en de toetreding van startende ondernemers belemmert.
Het voorliggend voorstel roept bij de leden van de ChristenUnie echter nog wel een paar vragen op.

Huidige eisen in de Vestigingswet

De leden van de ChristenUnie onderkennen de nadelen van de wet, namelijk dat de eisen uitsluitend betrekking hebben op de ondernemer (en bedrijfsleider) bij de start van de onderneming. Ook beseffen zij dat het systeem weinig waarborg biedt ten aanzien van de werkelijke bedrijfsvoering en gedrag binnen de onderneming in de jaren daarna.

De leden kunnen zich er ook iets bij voorstellen dat de eisen slechts moeizaam geactualiseerd kunnen worden, als het gaat om vakbekwaamheidseisen.

Kent de Vestigingswet echter enkel nadelen, of zijn er ook voordelen te noemen die de moeite van het bewaren waard zijn bij de start en vestiging van een bedrijf met het oog op publieke belangen?

Waarborgen van veiligheid, gezondheid en milieu
De betrokken ministeries hebben aangegeven dat er voldoende waarborgen zijn binnen de regelgeving voor arbo-, milieu-, volksgezondheids-, voedselveiligheid- en vervoersaspecten betrekking hebbend op de bedrijfsuitvoering. De inspecties van deze ministeries zien toe op naleving.
De leden van de ChristenUnie vragen zich af of deze werkwijze niet tot versnippering en verkokering leidt. Zij vragen een reactie van het kabinet hierop.

De leden van de ChristenUnie vragen of het bedrijfsleven de conclusies die tot de voorgestelde intrekking van de Vestigingswet onderschrijven en of zij tevreden zijn met de manier waarop naleving van de eisen op verschillende gebieden worden gecontroleerd door de inspecties van de verschillende ministeries.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari