Inbreng bij Wet op het specifiek cultuurbeleid

donderdag 18 januari 2007 15:29

Algemeen
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel wat beoogt de wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met de wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen. Deze leden onderkennen dat door de wijzingen sprake is van versoepeling van de administratieve druk op instellingen. Daarnaast is er sprake van een rechtvaardiger toewijzing van subsidies. De wijziging van de verschillende artikelen en de toelichting er op bieden de leden van de ChristenUnie fractie voldoende inzicht over het realiteitsgehalte van de wijzigingen. De leden van de ChristenUnie-fractie hebben echter wel een aantal vragen ten aanzien van de subsidieverstrekking aan fondsen en de mate van autonomie die zij verkrijgen om andere instellingen te beoordelen en subsidies te verstrekken. Het gevaar schuilt zich hierin dat door het ontbreken van vastgestelde criteria de fondsen ieder afzonderlijke kwaliteitscriteria zullen hanteren waardoor kleine instellingen bij aanvraag bij verschillende instellingen geconfronteerd worden met het feit dat zij hun beleidsplan moet aanpassen aan de betreffende fondsen. Daarnaast vragen de leden van de fractie ChristenUnie zich af hoe de betrokkenheid met provincie, gemeente en burger gewaarborgd kunnen worden en op welke manier fondsen gebonden zijn om deze participatie te betrekken in hun oordeel bij toekenning?

Tenslotte vragen zij of het voor nieuwe instellingen mogelijk is om aangewezen te worden als instelling in de zin van artikel 4b lid 1 indien de aanwijzing buiten de termijn van de Minster valt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari