Inbreng bij wijziging brandweerwet

donderdag 18 januari 2007 15:34

De leden van de ChristenUniefractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de kwaliteit van het brandweerpersoneel te verbeteren en te verzekeren en het Nederlands instituut fysieke veiligheid in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen tot een kennisinstituut. Deze leden hebben behoefte aan het stellen van enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering waarom zij ervoor heeft gekozen een algemene maatregel van bestuur te regelen, waarin regels kunnen worden gegeven ten aanzien van de eisen van aanstelling en bevordering? Zij vragen de regering hoe zich dit verhoudt tot de door deze regering beoogde regionalisering van de brandweer in de Veiligheidsregio?

Op zichzelf delen de leden van de ChristenUniefractie de opvatting van de regering dat het veiligheidsterrein steeds meer een multidisciplinair karakter heeft en het van groot belang is dat hulpverleningsdiensten, professionals en bestuurders over dezelfde informatie kunnen beschikken. Nu dit kenniscentrum kennelijk een multidisciplinair karakter krijgt, vragen deze leden zich echter wel af waarom er daarnaast nog afzonderlijke kennisinstituten zoals de Politieacademie of het RIVM blijven bestaan? Zij vragen de regering hoe deze instituten zich allemaal tot elkaar gaan verhouden? Is het niet van belang dat, indien de kennisinstituten van beide andere kolommen blijven bestaan, ook voor de brandweerkolom een specifiek kennisinstituut blijft bestaan, zo vragen deze leden? Tevens vragen deze leden in hoeverre het beoogde multidisciplinaire karakter van het kennisinstituut de samenwerking met de andere kennisinstituten van de verschillende kolommen belemmert?

De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering inzicht te geven in de mate waarin dit wetsvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de beschikbaarheid van het aantal brandweervrijwilligers? Zij vragen ook verder in te gaan op de toename van de administratieve lasten voor de brandweer als gevolg van de nieuwe kwaliteitseisen? Tenslotte vragen deze leden in te gaan op de wijze waarop brandweervrijwilligers (of een vertegenwoordiging daarvan), worden betrokken bij de besluitvorming, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van de algemene maatregelen van bestuur neergelegd in artikel 14, respectievelijk artikel 15?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari