Inbreng bij invoering kwalificatieplicht

16-01-2007 15:52 16-01-2007 15:52

De leden van de ChristenUnie- fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt een kwalificatieplicht te introduceren voor jongeren tot 18 jaar. Zij zijn met de regering van mening dat het handhaven van een kwalificatieplicht voor deze jongeren veel effectiever zal zijn dan een volledige leerplicht tot 18 jaar of, de huidige partiële leerplicht tot 17 jaar en stemmen dan ook in met het uitgangspunt van voorliggend wetsvoorstel. Zij hebben op dit moment behoefte aan het stellen van enkele vragen.

Zo vragen zij de regering wanneer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer komt, dat een kwalificatieplicht voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar regelt? De leden vragen de regering naar de verhoudingen tussen mogelijke besparingen op de lange termijn en de te maken kosten voor het instellen van de kwalificatieplicht tot 18 respectievelijk 23 jaar? De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering naar de te verwachten effecten van voorliggend wetsvoorstel op het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de school verlaat?

Bij dit alles vinden de leden het belangrijk dat gemeenten hun beleid en toezicht met betrekking tot de handhaving van de Leerplichtwet op orde hebben. Daarom vragen deze leden de regering op welke wijze zij gemeenten gaat ondersteunen bij het oplossen van mogelijke knelpunten bij het handhaven van de Leerplichtwet? Tot slot vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie de regering op welke termijn zij verwacht de uitvoering van het verzuimbeleid structureel te kunnen versterken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari