Inbreng bij toepassing WOPT

25-01-2007 10:17 25-01-2007 10:17

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt geheimhouding rondom het te voeren veiligheidsbeleid van ministers, secretarissen en anderen niet te verstoren door toepassing van de WOPT. Deze leden hebben begrip voor de argumentatie. Zij hebben nog slechts één vraag.

Als gevolg van de voorgestelde wetswijziging worden geen gegevens uit het belastbare loon van ministers en staatssecretarissen openbaar gemaakt in het financieel verantwoordingsdocument, die betrekking hebben op getroffen veiligheidsmaatregelen. Hierbij valt dus te denken aan de fiscale bijtelling voor het gebruik van de dienstauto. De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag een toelichting op de zinsnede dat de bepaling tevens van toepassing is op andere – thans niet voorziene- maatregelen die gevolgen zouden hebben voor het belastbare loon van ministers of staatssecretarissen. De leden van de ChristenUnie-fractie veronderstellen dat dit ziet op maatregelen die ongewild informatie verschaffen over de getroffen veiligheidsmaatregelen. Zien zij dat juist?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari