Overleg over werknemers uit nieuwe EU-lidstaten

12-12-2006 14:43 12-12-2006 14:43

Voor mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) zijn twee aspecten belangrijk
bij de invoering van een vrij verkeer van werknemers: 1. het flankerend
beleid moet voldoende geïmplementeerd zijn en 2. hetzelfde werk
moet tegen een gelijke beloning en onder gelijke arbeidsvoorwaarden
plaatsvinden. Vooralsnog is onduidelijk of het concept centraal kader voor
samenwerking tussen SZW en sociale partners al definitief is vastgesteld.
Dat het kader definitief is, blijkt in feite nergens uit terwijl de staatssecretaris
wel stelt dat het flankerend beleid volledig is geïmplementeerd.
In Nederland zijn heldere regels getroffen voor zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers). Werknemers kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden
ontlopen door zich voor te doen als zzp’er terwijl zij in feite reguliere werknemers
zijn. Het is daarom van belang dat de zuivere status van zzp’er
wordt vastgesteld. Welke regels gelden precies voor zzp’ers uit de
Midden- en Oost-Europese landen? Rekent de staatssecretaris het tot zijn
taak om te beoordelen of de zzp’ers uit deze landen zuivere zzp’ers zijn en
zo ja, hoe geeft de staatssecretaris hieraan dan invulling?
Met de Poolse arbeidsinspectie en belastingdienst is een intentieverklaring
ondertekend over samenwerking en gegevensuitwisseling bij grensoverschrijdende
dienstverlening. Op basis van deze verklaring worden op
korte termijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. Hoever staat
het met deze afspraken en is de staatssecretaris op dit vlak ook in overleg
met de overige zeven Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen)?
De krapte op de arbeidsmarkt wordt gebruikt als argument om over te
gaan tot een vrij verkeer van werknemers. Tegelijkertijd zijn er nog veel
mensen zonder werk. Faalt het kabinetsbeleid dan om werklozen en
bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen en hoe kan de staatssecretaris
garanderen dat zij een eerlijke kans op de arbeidsmarkt houden?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vraagt zich af of het flankerend
beleid straks inderdaad voldoende geïmplementeerd zal zijn. Zij sluit zich
in dit opzicht aan bij mevrouw Bussemaker.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari