Overleg over MEP-subsidies

14-12-2006 14:56 14-12-2006 14:56

De heer Slob (ChristenUnie) zegt het ongewenst te vinden dat het inmiddels
zeer wel mogelijk is dat de subsidieaanvragen door middel van loting
zullen moeten worden gehonoreerd. Er zal dan zeker ook moeten worden
onderzocht of in de Najaarsnota geld kan worden vrijgemaakt voor een
verhoging van het subsidieplafond.

Als het onmogelijk blijkt om het subsidieplafond te verhogen, zullen de
aanvragen moeten worden toegekend op basis van de volgorde van
ontvangst of de toekenningsdatum van bouwvergunningen en/of milieuvergunningen.
Hierdoor wordt zeker niet alle willekeur weggenomen,
maar het is in ieder geval rechtvaardiger dan loting.

Ten slotte benadrukt hij dat ondernemers die onomkeerbare verplichtingen
zijn aangegaan, gebruik moeten kunnen maken van de subsidieregeling.

Nadere gedachtenwisseling
De heer Slob (ChristenUnie) zegt de heer Samsom te zullen steunen in
zijn zoektocht naar extra geld. Hij wijst erop dat het succes van deze zoektocht
in gevaar wordt gebracht door het gegeven dat de subsidieregeling
reeds op 19 december open wordt gesteld.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari