Overleg over uitvoering motie-Lambrechts

19-10-2006 15:09 19-10-2006 15:09

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vragen
die gesteld zijn door de andere leden over het geld dat voor het project
Terugkeer tot en met 2008 gereserveerd is op de begroting, over de duidelijkheid
van voornemens op besluiten en over de actuele cijfers.

Ondanks het werk dat de minister heeft verzet, zitten nog veel mensen in
de procedure. Anderen, die een negatief besluit hebben ontvangen, zijn
niet in staat om naar het land van herkomst terug te keren. Zij wonen al
vele jaren in dit land. Als het pardon dat aan het begin van de kabinetsperiode
is uitgedaan ruimer was geweest, dan waren veel problemen en
maatschappelijke onrust voorkomen. De ChristenUnie steunt dan ook de
motie die bij de algemene beschouwingen is ingediend waarin de rege-
ring wordt verzocht om een generaal pardon te verlenen aan alle asielzoekers
en hun kinderen die onder de oude Vreemdelingenwet asiel
hebben aangevraagd en Nederland niet hebben verlaten.Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) is ontzet over de beschuldiging
van de minister aan haar persoon. Zij benadrukt dat de minister haar
woorden verkeerd interpreteert en wijst erop dat dit punt niet is gerelateerd
aan de geagendeerde onderwerpen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari