Hoe ver gaan we met onderzoek op het menselijk lichaam?

Subsidiedinsdag 30 januari 2007 16:29

De vakcommissie van het EP voor milieu en volksgezondheid heeft vandaag het rapport aangenomen over nadere Europese regelgeving voor therapieën met menselijk weefsel, cel- en DNA-techniek. De ChristenUnie-SGP steunde dit rapport maar legde met amendementen de vinger bij de grenzen van deze therapieën. Onderzoek waarbij genen gewijzigd worden met onomkeerbare gevolgen voor komende generaties, acht de fractie onverantwoord. Ook mag het lichaam niet gebruikt worden voor financieel gewin. De vakcommissie heeft de amendementen die dit onderzoek moesten begrenzen echter niet overgenomen.

Bij weefselmanipulatie maakt men geneesmiddelen van bewerkte menselijke (of dierlijke) weefsels, met als doel menselijke weefsels te herstellen of te vervangen.

Hans Blokland:”We moeten deze precaire vormen van onderzoek duidelijk afbakenen om misbruik en uitbuiting te voorkomen. Het menselijk lichaam is te kostbaar om er onzorgvuldig mee om te gaan” Hoewel hij achter het rapport Mikolasik staat, betreurt hij het dat de ethische aspecten ter bescherming van mensen en het menselijk leven niet zijn meegenomen.

Blokland: “Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties die de gevolgen dragen van mislukte genwijzigingen bij hun voorouders”. Met de ingediende amendementen hoopte de fractie op een expliciet verbod op kiembaanmodificerende producten. Hierbij wordt de genetische identiteit van personen dusdanig gewijzigd dat de genen van toekomstige generaties veranderen. Volgens Hans Blokland zijn de gevolgen van dergelijk onderzoek niet te overzien.

Ook diende de fractie amendementen in voor een expliciet verbod op commercialisatie van (delen van) het menselijk lichaam. Blokland:”menselijke organen en weefsels en hun functioneren moeten geen bron van financieel gewin worden. Het eerste doel van dit onderzoek moet zijn de gezondheid en veiligheid van de patiënt". Blokland´s laatste amendement gold een verbod op producten die zijn afgeleid van menselijk-dierlijke hybriden of chimaera’s. Het gaat hierbij om wezens met menselijke en dierlijke eigenschappen, waarvan overigens nog niet vaststaat dat ze zelfstandig levensvatbaar zijn.

Lees ook:

Comité in EU beslist over therapieen (Reformatorisch Dagblad)

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari