Inbreng bij de Europese LNV-agenda 2007

31-01-2007 13:32 31-01-2007 13:32

De fractie van de ChristenUnie zou ten aanzien van de lijst met initiatieven met een mogelijk groot belang voor Nederland aandacht willen vragen voor de ‘strategie voor dierlijke gezondheid 2007-2013.

De fractie mist bij de opsomming van de aanleiding tot het formuleren van deze nieuwe communautaire beleidsstrategie aandacht voor de ethische aspecten van het vigerende diergezondheidsbeleid. De opsomming wordt beperkt tot de sociale-, economische- en politieke gevolgen van dierziekteuitbraken. De ChristenUniefractie acht aandacht voor de ethische aspecten een noodzakelijke aanvulling. Ook zou hieraan in de op te stellen Nationale Agenda Diergezondheid 2007-2013 aandacht moeten worden besteed.

Met betrekking tot de communautaire beleidsstrategie diergezondheid wil het Kabinet zich ervoor inzetten dat vaccineren in de EU een regulier instrument wordt in het dierziektebeleid maar ook dat marktverstoring zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De ChristenUnie vraagt zich af hoe deze twee onderdelen zich tot elkaar verhouden en wat dat in het geval van een daadwerkelijke grootschalige dierziekteuitbraak concreet zal betekenen? Wij gaan er vanuit dat hiermee bedoeld wordt dat ‘geënt vlees’ zowel binnen de EU moet kunnen worden geconsumeerd en moet kunnen worden geëxporteerd.

In verband met het ‘witboek over gezondheidsstrategie’ en het ‘witboek over voeding’ wil de fractie van de ChristenUnie aandacht vragen voor het aspect ‘keuzevrijheid van consumenten en producenten’ in relatie tot de in de toekomst steeds vaker aan de orde zijnde introducties van GGO-gewassen en GGO-producten. De mogelijkheid voor consumenten om ook op lange termijn te kunnen beschikken over GGO-vrije producten en GGO-vrije voedselketens zal steeds verder onder druk komen staan. Met name het voortraject van de veevoeding blijft teveel buiten discussie. Daarmee staat de keuzevrijheid van consumenten en producenten onder druk, ja wordt deze tekort gedaan. Deze discussie zou op Europees niveau moeten worden ingebracht. Een dergelijke discussie sluit overigens goed aan op de thema’s uit de lopende aandachtsgebieden ‘aandacht naar risico- en crisisbeheer in de landbouw’, ‘het veiligstellen van een hoog niveau van voedselveiligheid en gezonde voeding’ en de ‘coëxistentie van genetisch gemanipuleerde gewassen naast “traditionele” landbouw’.

Tenslotte zou op de Europese agenda de discussie moeten worden gestart over de wenselijkheid, de gevolgen en de acceptatie of het gebrek daaraan van dierlijke producten afkomstig van gekloneerde dieren. In de Verenigde Staten lijkt aan deze producten weinig in de weg te worden gelegd. Hoe kijkt Europa daar tegenaan en hoe verhoudt dit thema zich tot de hiervoor genoemde keuzevrijheid van consumenten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari