Inbreng bij regels omtrent inkomensvoorziening oudere werklozen

donderdag 01 februari 2007 11:03

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel voor een inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Deze leden onderschrijven de noodzaak om voor oudere werklozen een aanvullend inkomen te garanderen, omdat het voor oudere werklozen over het algemeen niet makkelijk is om aan een nieuwe baan te komen als zij werkloos zijn geworden op oudere leeftijd.

Gezien het gegeven dat het voor oudere werklozen moeilijk is een nieuwe baan te vinden, vragen de leden van de ChristenUnie-fractie aandacht voor de genoemde einddatum in het wetsvoorstel. Waarom gaat de regeling nu al uit van een einddatum van 1 juli 2011, de datum waarvoor een oudere werkloze ten laatste recht zou hebben op een regeling via het IOW? Waarop baseert de minister de aanname dat het na die datum beter zou gaan, en er meer kansen op het vinden van werk door oudere werklozen zijn? Zou het niet beter zijn om pas bij de evaluatie een besluit te nemen over al dan niet voortbestaan van de IOW-regeling in plaats van nu al een einddatum noemen zonder de toekomst te kennen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie horen graag de mening van de minister over het voorstel van de CG-Raad om mensen met een volledige arbeidshandicap in de Wwb onder de werking van de IOW te brengen. Is er aan deze groep mensen gedacht? Wat vindt de minister van dit voorstel van de CG-Raad?

Het voorliggende voorstel is een vervolg op de wet IOAW. Het wordt de leden van de ChristenUnie-fractie uit de MvT niet helemaal duidelijk wat nu precies de doelstelling is van de IOW ten opzichte van de IOAW-regeling. Kan de minister daar duidelijkheid over verschaffen?

In de MvT (pag 25) gaat de minister in op de extra uitkeringslasten die gepaard gaan met een versoepeling van de regelgeving voor oudere werklozen vanaf 60 jaar. De minister stelt dat deze extra lasten beperkt zijn omdat het maar zou gaan om een groep van 250 mensen voor de duur van gemiddeld 11 maanden. De leden van de ChristenUnie-fractie horen graag een onderbouwing van de minister van deze cijfers. Waar is het aantal van 250 mensen per jaar op gebaseerd, en wat is de achtergrond van de gemiddelde duur van 11 maanden? Juist mensen van 60 jaar of ouder hebben minder kans op een baan, en zullen dus langer afhankelijk zijn van een aanvullende uitkering. Graag een reactie van de minister.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn tevens benieuwd naar cijfers over de huidige reïntegratie van oudere werklozen, temeer daar de minister aangeeft (MvT pag 14) dat activering en bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werklozen centraal staat in dit wetsvoorstel. Kan de minister aangeven op wat voor manier deze speciale aandacht voor de oudere werklozen vorm wordt gegeven? Kan de minister inzicht geven in de aantallen van succesvol gereïntegreerde oudere werklozen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari