Inbreng bij filmbehoud

01-02-2007 11:17 01-02-2007 11:17

Algemeen
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over filmbehoud. Deze leden zijn positief over het voorstel ‘Beelden voor de Toekomst’ en juichen het toe dat dit project in een breder kader wordt geplaatst, waarbij o.a. uitgegaan wordt van een ketenbenadering en waarbij ook andere dragers van film worden meegenomen.

Hoewel de leden van de ChristenUnie-fractie de ambities van deze regering toejuicht heeft zij een aantal vragen.

In de eerste plaats vragen zij de regering hoe de specifieke verdeling van het budget zal plaatsvinden en op basis van welk criteria? Tevens vragen zij de regering waarom het consortium ieder jaar een subsidieverzoek in moet dienen en waarom de regering niet heeft gekozen voor een meerjarenbegroting.

De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering welke afspraken zij gaat maken met Beeld en Geluid over de prioritering van A-contractfims? De minister geeft aan dat zij een aanstelling van een consulent niet nodig acht omdat Beeld en Geluid in principe reeds de rol van adviseur inneemt voor de instellingen die de kleinere collectie beheren. Graag willen de leden van de ChristenUniefractie weten in hoeverre Beeld en Geluid in staat zal zijn een onafhankelijke positie in te nemen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari