Inbreng bij mediaconcentraties

07-02-2007 16:16 07-02-2007 16:16

De leden van de ChristenUniefractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt op tijdelijke basis de wetgeving ten aanzien van mediaconcentraties te versoepelen. Deze leden erkennen dat de huidige regeling, met name ten aanzien van de mogelijkheden van de dagbladaanbieders om crossmediaal te gaan, te beperkend van karakter is. Wel hebben deze leden nog een aantal vragen.

De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering nader toe te lichten, waarom er voor is gekozen de nieuwe crossownershipregeling te baseren op voorgenomen concentraties en niet op autonome groei? Betekent dit bijvoorbeeld dat als een aanbieder door autonome groei op de radio –en televisiemarkt bij elkaar opgeteld bijvoorbeeld 140% gebruikersmarktaandeel krijgt, daar geen stokje meer voor wordt gestoken? Wat is de kans dat het gebruikersmarktaandeel van een aanbieder op de radio- en televisiemarkt gezamenlijk, boven de 90% uitkomt door autonome groei, zo vragen deze leden?

Nadat de Europese Commissie een mediaconcentratie heeft goedgekeurd kan de NMa volgend op de mediaconcentratietoets, die zij ook dan na advisering door het Commissariaat voor de Media uitvoert, geen extra voorwaarden of vereisten opleggen: de mediaconcentratietoets leidt slechts tot een goedkeuring of een afwijzing van de concentratie. De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering of zij hiermee te zeggen dat in dat geval het oordeel van de Europese Commissie zwaarder weegt dan het advies van het Commissariaat van de Media?

Het Commissariaat voor de Media kan in het kader van de uitkomsten van de Mediamonitor inhoudelijke opmerkingen maken over pluraliteit en pluriformiteit van de media. In reactie op vragen van de Raad van State op dit punt, stelt de regering dat het Commissariaat dit weliswaar kan doen, maar dat die opmerkingen geen rol spelen bij de toepassing van de objectieve criteria. De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering of die opmerkingen in de maatschappelijke discussie over mediaconcentraties niet toch een rol zouden kunnen gaan spelen? Op welke wijze voorziet de regering dan te kunnen reageren, als het maatschappelijke debat daarom vraagt, zo vragen deze leden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari