Wat gebeurt er met ons afval?

donderdag 08 februari 2007 16:47

Het Europees parlement bespreekt maandag 12 februari in Straatsburg het rapport van Hans Blokland over de thematische strategie afvalpreventie en recycling. De afvalberg groeit nog steeds. Het rapport behandelt de vraag wat er moet gebeuren met ons afval. Blokland´s rapport is in de milieucommissie unaniem aangenomen. Zijn rapport legt de nadruk op het voorkomen van afval.

Verbranden afval creëert luchtvervuiling

Storten en verbranden van afval moet volgens Blokland de laatste optie zijn. Blokland: ”Het is een vergissing te denken dat verbranden een nuttige toepassing is vanwege de energie die het oplevert. Verbranden creëert luchtvervuiling, ook blijven er onverbrandbare resten over”. Verbranden mag volgens hem daarom niet dezelfde status als recycling krijgen. “We kunnen beter werk maken van duurzame hulpbronnen voor de opwekking van energie”.

Het rapport wordt gelijktijdig behandeld met het rapport van Jackson over de kaderrichtlijn afval. Blokland en Jackson pleiten in hun rapporten voor een afvalhiërarchie die brede instemming vindt in het EP.

De afvalhiërarchie is als volgt:

1. Voorkomen

2. Hergebruik

3. Recycling

4. Nuttige toepassing

5. Verwijderen (storten of verbranden)

Verbod storten brandbaar afval

Het verbranden staat op de laatste plaats. Er is echter een groep die ervoor pleit verbranding de status te geven van nuttige toepassing, als er voldoende energie wordt teruggewonnen. De status nuttige toepassing heeft als gevolg dat de goederen vrij geëxporteerd mogen worden. Resultaat: Meer exporten van verbrandbaar afval. Daarnaast helpt verbranden onder het mom van nuttige toepassing, bij het realiseren van recyclingdoelstellingen. Dit is niet de bedoeling van deze doelstellingen. Volgens Blokland zijn strenge emissie-eisen en effectieve energiewinning betere oplossingen. Daarnaast moet er op termijn een verbod komen op het storten van brandbaar afval. Het composteren moet bevorderd worden in een nieuwe richtlijn voor bio-afval.

Het EP stemt 13 februari over het rapport Blokland. De concrete uitwerking van het rapport zal leiden tot een duidelijker en milieuvriendelijker afvalbeleid in de Europese Unie.

Lees ook de toelichting van Blokland op het zijn rapport

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari