Vragen over geconfisceerde kerkgoederen in Turkije

02-02-2007 14:07 02-02-2007 14:07

Vragen van de leden Van der Staaij
(SGP), Van Baalen (VVD) en
Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
aan de minister van Buitenlandse
Zaken over de teruggave van
geconfisceerde kerkgoederen in
Turkije. (Ingezonden 2 februari 2007)
1
Is het waar dat het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (EHRM) op
9 januari jl. een uitspraak heeft
gedaan over de teruggave van een
geconfisceerd schoolgebouw in
Istanbul aan de Grieks-Orthodoxe
gemeenschap?1 Kunt u de precieze
inhoud van de uitspraak weergeven?
2
Kan de uitspraak van het EHRM
bredere betekenis hebben voor de
teruggave van door de Turkse
overheid geconfisceerde goederen
aan gemeenschappen van religieuze
minderheden in Turkije?
3
Kunt u ons informeren over de
precieze redenen op grond waarvan
de Turkse president Sezer de door het
parlement aangenomen nieuwe Wet
op de Stichtingen van zijn veto heeft
voorzien?
4
Klopt het bericht1 dat in de
genoemde nieuwe Wet op de
Stichtingen restitutie van
geconfisceerde kerkgoederen niet
geregeld en zelfs niet genoemd
wordt? Was de Europese Commissie
tijdens de totstandkoming van de wet
hiervan op de hoogte? Welke
inspanningen heeft de Europese
Commissie geleverd om de Turkse
wetgever te bewegen dit onderwerp
alsnog in de wet op te nemen? Heeft
de Nederlandse regering daar
eventueel ook nog een rol in
gespeeld?
5
Wanneer wordt naar verwachting de
Wet op de Stichtingen herzien en
opnieuw voorgelegd aan het Turkse
parlement? Welke inspanningen zal
de Nederlandse regering zich
getroosten om een actieve opstelling
van de Europese Unie te bevorderen
om bij het herzien van de Wet op de
Stichtingen met het oog op de
terugzending daarvan naar het
parlement de Turkse regering te
bewegen de restitutiekwestie
bevredigend in de wet te regelen?
6
Was de juridische status van
godsdienstige genootschappen in
de door de Turkse president
geblokkeerde wet correct geregeld
naar Europese Unie maatstaven?
Zo niet, waarom niet? Wil de
Nederlandse regering bevorderen dat
de Europese Unie zich daarvoor
opnieuw inzet nu de Wet op de
Stichtingen moet worden herzien?
1 Zie Otmar Oehring, «Turkey: Religious
freeom via Strasbourg, not Ankara or
Brussels?», 18 januari 2007, http://www.
forum18.org/Archive.php?article_id=901

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari