Inbreng bij motie-Vroonhoven betreffende amateurkunst

14-02-2007 14:12 14-02-2007 14:12

De minister geeft aan dat zij met haar brief binnen de beperkingen die zij had op dat moment recht wilde doen aan de motie Van Vroonhoven. Hoewel het uiteraard noodzakelijk is om onderzoeken te doen om te komen tot goede beleidsontwikkeling op het gebied van de amateurkunst, hebben de leden van de fractie ChristenUnie meer concrete voorstellen verwacht. Positief vindt de fractie van de ChristenUnie de introductie van de cultuurkaart voor het schooljaar 2008-2009.

De minister wil de exacte behoefte, kansen en mogelijkheden bij de samenwerking op het gebied van actieve kunstbeoefening tussen scholen en culturele instellingen in en rondom de Brede school onderzoeken. Echter ook amateurkunst verenigingen en de vele andere projecten op het gebied van amateurkunst spelen hierbij een rol. Is de minister bereid het onderzoek met deze actoren uit te breiden?

Hoe ziet de minister de mogelijkheden om het actieprogramma breder te richten op andere beleidsterreinen zoals: sport, jeugd, welzijn en integratie en economie?

De minister wil onderzoeken welke initiatieven er genomen kunnen worden om vrijwilligers in de amateurkunstsector te stimuleren. Ter voorbereiding hierop wil zij een behoefteonderzoek in gang zetten. Deze actie bevreemdt de fractie van de ChristenUnie, daar het naar onze mening in principe gaat om het creëren van financiële ruimte. Van wie gaat de minister de behoeften onderzoeken? Is de minister het met de leden van de fractie ChristenUnie eens dat behoefteonderzoeken verwachtingen creëren bij mensen die de overheid vaak niet waar kan maken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari