Bijdrage spoeddebat over problemen bij de Belastingdienst

15-02-2007 11:36 15-02-2007 11:36

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Nu kan minister Zalm in zijn nadagen aanhoudend opdraven in deze Kamer over -- ik zal het zachtjes uitdrukken -- de niet optimaal werkende Belastingdienst en Belastingdienst/ Toeslagen. Dat is een heel vervelend probleem waar veel burgers mee te maken hebben.

Dat de dienstverlening en de controlecapaciteit van de Belastingdienst de laatste jaren onder druk staat, is geen geheim. Het laatste jaar is in deze Kamer dan ook herhaaldelijk indringend gesproken over de problematiek van de Belastingdienst. Vorig jaar is hier ook uitvoerig besproken dat er problemen zouden kunnen ontstaan met de terugbetaling naar aanleiding van het op voorhand rondzenden van de toeslagen, omdat nog niet alles zeker was. En ja, nu staan wij hier vandaag en hebben wij het erover.

De Belastingdienst/Toeslagen heeft in zijn begintijd met te veel kinderziektes te maken gehad. De problematische gevolgen van te laat uitbetalen en/of terugvorderen zijn groot voor de betrokkenen. De mensen om wie het gaat zijn vaak niet de meest draagkrachtige burgers in ons vaderland. Er is geen discussie over de terechtheid van het terugvorderen van het te veel betaalde geld. Daarin moeten wij gewoon eerlijk en rechtvaardig zijn, maar de Belastingdienst moet daar wel barmhartig in te werk gaan.

Wij menen dan ook dat de Belastingdienst een betalingstermijn moet aanbieden en dat de regering niet eenzijdig moet wijzen op de standaardmaatregelen. De fout ligt immers bij de Belastingdienst en het aanbieden van de toeslagen en niet zozeer bij de burger. De Belastingdienst moet naar onze mening daarom actief een betalingsregeling aanbieden.

Er is ook al heel veel gezegd over de invorderingsrente. Het kan echt niet dat de burger die een bedrag heeft ontvangen, wordt geconfronteerd met terugbetaling tegen een behoorlijk rentepercentage. Ik wou dat ik zoveel rente op mijn spaarrekening kreeg. Op welke wijze kan dit naar de mening van de minister voorkomen worden? Wij moeten inzetten op een oplossing voor de getroffen mensen opdat er snel een einde komt aan deze problematiek. De opmerkingen over de belastingtelefoon onderschrijf ik ook. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord van de minister op de vraag hoe deze problematiek uit de wereld kan worden geholpen.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari