Inbreng over mantelzorg

08-02-2007 12:55 08-02-2007 12:55

• Biedt de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden voor alle mantelzorgers om gebruik te maken van kinderopvang?
• Wat is voor de minister de doorslaggevende reden om af te zien van uitvoering van de motie?
• Tot welke problemen leidt uitvoering van de motie op korte termijn?
• Zijn deze problemen oplosbaar?
• Op welke termijn is uitvoering wel mogelijk?
• Leidt de uitvoering van de motie Bussemaker/De Vries tot dezelfde problematische rechtmatigheids- en doelmatigheidsaspecten zoals aangegeven bij het amendement van Van der Vlies betreffende de mantelzorgkorting (30 306, nr. 30)? Zou aan deze aspecten langs een andere weg tegemoetgekomen kunnen worden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari