Inbreng bij uitspraak Raad van State inzake ESF

donderdag 08 februari 2007 12:59

• Om hoeveel aanvragen gaat het precies, die alsnog in behandeling moeten worden genomen?

• Hoeveel geld is in totaal met deze aanvragen gemoeid?

• Wat zijn de historische gegevens, waar de staatssecretaris in de brief naar verwijst? Hoe hoog zijn die?

• Op welke periode slaan die historische gegevens en zijn ze daarmee betrouwbaar voor de inschatting van deze beoordelingsronde?

• Wat gebeurt er wanneer het bedrag van 240 miljoen toch niet toereikend blijkt? Wordt er dan nog meer geld gereserveerd voor de ESF-aanvragen? Zo ja, waar komt dit extra geld dan vandaan?

• Vereist de ervaring met de gang van zaken rondom sluiting van het ESF-loket een herziening van de beoordelingssystematiek, zodat niet meer voor het einde van het jaar aanvragen geweigerd moeten worden vanwege een tekort aan subsidiemiddelen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari