Inbreng bij Wet op de kindertoeslag

donderdag 15 februari 2007 13:04

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet op de kindertoeslag. De fractieleden zijn een groot voorstander van de invoering van een uitkeerbare toeslag, omdat hiermee de verzilveringsproblematiek opgeheven wordt.

Algemeen
In het regeerakkoord is afgesproken, dat met ingang van 2008 een inkomensafhankelijk kindgebonden budget wordt ingevoerd, waarin de kindertoeslag opgaat en waaraan gefaseerd additioneel budget wordt toegevoegd. De leden van de ChristenUnie fractie vragen de staatssecretaris of hij nog met een wetswijziging komt , zodat met dit wetsvoorstel de invoering van het kindgebonden budget, oftewel een inkomensafhankelijke toeslag per kind, wordt gerealiseerd?

Vormgeving
De leden van de ChristenUnie fractie vragen of de kindertoeslag dezelfde afbouw kent als de kinderkorting?
Wanneer de kindertoeslag wordt omgezet in het kindgebondenbudget, onder de voorwaarde van budgetneutraliteit, hoe hoog wordt dan het kindgebondenbudget en hoe ziet de afbouw er dan uit, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?

Samenwerking Belastingdienst/Toeslagen en SVB
De registratie van kindgegevens bij de SVB zal zodanig moeten worden omgevormd dat alle gegevens met betrekking tot ouder en kind zonder verdere controle door de Belastingdienst kunnen worden gebruikt. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of inmiddels gestart is met het omvormen van deze gegevens en hoe lang deze omvorming gaat duren?

Voorts vragen deze leden zich af hoe de ministeriële verantwoordelijkheid wordt vormgegeven ten aanzien van de gegevensverstrekking door SVB en het gebruik er van door de Belastingdienst/Toeslagen? Worden in het samenwerkingsconvenant hierover ook nadere afspraken gemaakt? En wat voor status heeft het samenwerkingsconvenant, zo vragen zij zich af?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari