Inbreng bij drempel en compensatieregeling gewichtenregeling basisonderwijs

20-02-2007 13:12 20-02-2007 13:12

De leden van de ChristenUniefractie hebben met belangstelling kennis genomen van de rapportage over de effecten van de nieuwe gewichtenregeling en de totstandkoming van de compensatieregeling. Zij hebben nog een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie- fractie vragen de minister een cijfermatig overzicht geven in de effecten, zowel naar absolute bedragen, als naar aantallen scholen die met grote dan wel kleine effecten te maken hebben? Tevens vragen deze leden naar de verhouding tussen autonome effecten op de gewichtenregeling en andere oorzaken, zoals problemen van scholen met het tijdig op orde krijgen van de administratie van ouderverklaringen en het feit dat de controle op de juistheid van de verstrekte informatie is verscherpt?

De leden van de ChristenUnie- fractie vragen de minister of zij in het regeerakkoord voor de komende periode op dit moment al aanleiding ziet om de drempel sneller en verder te verlagen?

Tenslotte vragen de leden van de ChristenUnie- fractie naar de effecten bij grote gemeenten die net buiten de extra compensatie voor de G31 vallen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari