Inbreng bij wijziging van de Wet belastingen op de milieugrondslag

donderdag 25 januari 2007 13:35

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. De leden hebben waardering voor de voorgestelde vereenvoudiging in de Wet belastingen op milieugrondslag. Zij maken van de gelegenheid gebruik om op een enkel punt een paar opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 (30 804 nr. 37) heeft onder andere het lid Slob aandacht gevraagd voor het concurrentienadeel dat de grondwaterbelasting met zich meebrengt voor een deel van de industrie met alle gevolgen van dien voor de daarmee samenhangende werkgelegenheid in een aantal gebieden. In vervolg hierop vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af of vanwege de concurrentiepositie, maar ook omdat deze belasting volgens de minister van financiën (30 804 nr. 37) geen milieudoel dient, de grondwaterbelasting voor de industrie niet beter afgeschaft kan worden. Een bijkomend voordeel van afschaffing is de administratieve lastenverlichting. De leden beseffen dat afschaffing van deze belasting op gespannen voet staat met het door de leden van de fractie van de ChristenUnie aangehangen idee van het belasten van gebruik van grondstoffen. Echter in dit geval lijken de nadelen hiervan niet op te wegen tegen de voordelen.

Voor een definitieve oordeelsvorming zijn de leden geïnteresseerd in de uitkomsten van de werkgroep over de grondwaterbelasting. Wanneer kunnen de leden van de ChristenUnie-fractie deze rapportage tegemoet zien?

In het kader van deze rapportage vragen deze leden zich af of er aandacht wordt besteed aan eventuele alternatieven voor de grondwaterheffing. Hoe kijkt de regering bijvoorbeeld aan tegen het mogelijke alternatief om de provincies de mogelijkheid te geven hun bestemmingsheffing op grondwater te vergroten? Voordeel daarvan is dat de provincies de opbrengsten wel aan milieudoelstellingen besteden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari