Inbreng bij wijziging WWB

donderdag 08 maart 2007 17:32

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het onderliggend wetsvoorstel. Ze constateren dat het wetsvoorstel voortvloeit uit een uitspraak van de Centrale Raad van beroep, waarbij werd geoordeeld dat er sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie wanneer personen van 57,5 jaar en ouder het recht krijgen om 13 weken met behoud van uitkering in het buitenland te verblijven. Deze leden vragen de regering waarom het wetsvoorstel niet in een breder perspectief is geplaatst, door het vraagstuk van het verblijf in het buitenland in een uitkeringssituatie, te koppelen aan alle groepen die uitgezonderd zijn van de sollicitatieplicht?

Doel en strekking

De regering geeft aan dat het motief voor dit wetsvoorstel er in gelegen is dat een verblijf van 13 weken in het buitenland niet bijdraagt aan de geëngageerdheid bij de Nederlandse samenleving en de verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af waar de regering zich bij deze uitspraak op baseert. Zijn er feiten beschikbaar waaruit blijkt dat een buitenlands verblijf van 13 weken nadelig is voor de geëngageerdheid bij de Nederlandse samenleving en het wegwerken van de afstand tot de arbeidsmarkt?
Voorts vragen zij de regering of het argument van de afstand tot de arbeidsmarkt relevant is, wanneer personen tot hun 65e jaar zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht?

Individuele uitzonderingspositie

Op grond van zwaarwegende bijzondere omstandigheden kunnen gemeenten een individuele uitzonderingspositie verstrekken aan bijstandsgerechtigden om maximaal 13 weken in het buitenland te verblijven. Wie bepaalt wat zwaarwegende bijzondere omstandigheden zijn, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?

De noodzaak, en daarmee het behoud van bijstand, vervalt als de zwaarwegende bijzondere omstandigheid vóór het verstrijken van de termijn van 13 weken is beëindigd. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering wie vaststelt of de bijzondere omstandigheid is beëindigd? Gaan gemeenten hier actief op handhaven? Zo ja, hoe gaan ze dit doen en hoeveel handhavingskosten zijn hiermee gemoeid? Voorts vragen deze leden of bijstandsgerechtigden onmiddellijk moeten terugkeren wanneer de zwaarwegende omstandigheden zijn beëindigd?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af wat de consequenties zijn voor uitkeringsgerechtigden wanneer zij, bijvoorbeeld door een verblijf in het ziekenhuis, langer dan 13 weken in het buitenland moeten verblijven? Verliezen zij dan alsnog het recht op een uitkering?

Financiële gevolgen
Dit wetsvoorstel zal volgens de regering geen budgettaire gevolgen hebben. Betekent dit dat gemeenten geen extra kosten in de sfeer van handhaving zullen maken, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari