Inbreng bij wijziging flora- en faunawet

vrijdag 09 maart 2007 14:00

De leden van de ChristenUniefractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat o.a. impliceert dat een einde wordt gemaakt aan een situatie van niet-nakoming van Europeesrechtelijke verplichtingen op grond waarvan Nederland in gebreke is gesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Deze leden kunnen daarnaast instemmen met de integratie van de Wet op de Walvisvangst in de Flora- en Faunawet en met de voorgestelde technische wijzigingen.

De leden van de ChristenUniefractie vragen zich wel af wat de reden is dat de nu voorgestelde maatregelen met betrekking tot het verbod op het gebruik van niet-selectieve middelen bij het bemachtigen, vangen en doden van de in de betreffende artikelen bedoelde dieren, in het verleden niet direct in de Flora- en Faunawet zijn opgenomen? Heeft dit, zo vragen deze leden zich af, te maken met latere wijzigingen van de Flora- en Faunawet? Zo ja, welke wijzigingen betreft dit dan? Deze leden vragen zich tenslotte af waarom niet in een veel eerder stadium aan deze strijdigheid met de Europese regelgeving en aan de kritiek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen daaromtrent, tegemoet is gekomen? Waarom heeft de regering het, met name gezien de onontkoombaarheid van de voorliggende aanpassingen m.b.t. het verbod op het gebruik van niet selectieve-middelen, aan laten komen op een dure en tijdrovende procedure via het Hof van Justitie? Verdient het, met het oog op de terugdringing van de bestuurlijke drukte en van de administratieve lasten, geen aanbeveling in dit soort situaties in bestuurlijke zin sneller te handelen, zodat dergelijke procedures kunnen worden voorkomen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari