Vragen over veiligheid spoor

maandag 12 maart 2007 17:01

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) voor de minister van Verkeer en Waterstaat over capaciteits- en veiligheidsproblemen op de Gooilijn en de situatie rond station Baarn.

  1. Bent u bekend met de "Dienstregeling 2008; adviesaanvraag basisuurpatroon" van de Nederlandse Spoorwegen van 6 februari 2007? 1
  2. Bent u bekend met het feit dat er volgens deze adviesaanvraag aan Amsterdam Oostzijde een conflict is gesignaleerd tussen de Intercity Amsterdam - Amersfoort en een goederentrein waardoor de reistijd met 1 minuut zou toenemen en is het u bekend dat de NS in haar adviesaanvraag hiermee niet akkoord is gegaan?
  3. Klopt het dat er een principiële discussie is ontstaan over de veiligheid rond station Baarn omdat een snelheid van 110 km/u is toegestaan en het beveiligingssysteem pas reageert bij 130 km/u en dat nu voorgesteld wordt dit naar beneden bij te stellen tot 80 km/u? Vindt u het acceptabel dat door dit beveiligingsprobleem de reistijd op het traject Amsterdam-Amersfoort met nog een minuut dreigt toe te nemen of de punctualiteit onder druk komt te staan?
  4. Op hoeveel locaties in Nederland worden de snelheidstrappen van het beveiligingssysteem naar boven afgerond en kan het dus voorkomen dat treinen harder rijden dan is toegestaan? Kunt u de Kamer een overzicht sturen? Hoe groot zijn de veiligheidsrisico's?
  5. Is het mogelijk deze locaties dusdanig aan te passen zodat de toegestane snelheid van de treinen kan toenemen tot de gekozen veiligheidstrap om zo het veiligheidsprobleem op te lossen en de treindienst op betreffende trajecten te versnellen?
  6. Gaat u op korte termijn in overleg met ProRail om bovengenoemde nieuwe vertragingen op de verbindingen tussen Amsterdam en het noorden en oosten van het land te voorkomen?
  7. Waarom staat er in de adviesaanvraag niets over het geplande nieuwe perron in Baarn dat blijkens de brief van de staatssecretaris van 10 augustus 2006 (29984 nr. 59) voor de inwerkingtreding van de dienstregeling 2008 zou worden opgeleverd? Wordt dit perron en hiermee de ontvlechting van de stoptrein Baarn-Utrecht met de treinverbinding Amersfoort-Hilversum en de in genoemde brief voorgestelde reistijdverkorting zoals toegezegd dit jaar gerealiseerd?

1 Zie: http://www.minvenw.nl/cend/overlegorganen/locov/adviesaanvragen/2007/index1.aspx

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari