Energiezuinig leven als tweede natuur

spaarlampwoensdag 14 maart 2007 10:09

Het is terecht dat de Nederlandse regering de doelstelling heeft 30% CO2 reductie te realiseren. Het is echter een ambitieuze doelstelling die we alleen bereiken door technologische innovaties en een gedragsverandering bij personen en bedrijven te realiseren". Dit zegt Hans Blokland vandaag tijdens het EP-debat over de voorjaarstop van de Europese Raad, die 8 en 9 maart vergaderde.

Blokland:"30% reductie is niet eenvoudig. Om deze ambitieuze doelstelling te halen, moeten we op verschillende terreinen en niveaus de handen uit de mouwen steken. We kunnen ons niet blindstaren op één oplossingsmogelijkheid maar moeten gaan voor een multidisciplinaire aanpak. Het moet mensen eigen worden bewust om te gaan met energie, net zoals het een gewoonte is geworden een autogordel te dragen".

Blokland wijst op het gevaar dat de Europese Raad vooral kijkt naar het zekerstellen van energiebronnen als gas, olie en steenkool. "Als we vasthouden aan fossiele energiebronnen, staat dat de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de weg en komt dus ook het realiseren van 30% reductie in gevaar!"

Een reductie van 30% broeikasgassen wereldwijd, is noodzakelijk om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius. Blokland is er daarom verheugd over dat de Europese Raad de voorstellen van de Europese Commissie overneemt en bereid is 30% te reduceren. Een kanttekening is echter dat de raad pas voor 30% reductie gaat, als andere ontwikkelde landen dezelfde ambitie hebben.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari