Integratie Bosnie-Herzegovina in Europa

woensdag 14 maart 2007 14:09

Speech Bas Belder gehouden tijdens het EP-debat over de situatie in Bosnie-Herzegovina.

"De rapporteur merkt terecht op dat de integratie van Bosnië-Herzegovina in Europa alleen bewerkstelligd kan worden als er fundamentele, constitutionele wijzigingen plaatshebben.

Het is evenzeer juist dat interne problemen, zoals de etnische segregatie, een bedreiging vormen voor de nationale stabiliteit. Daarentegen rept het verslag nergens over de externe bedreigingen. Incidenten in het verleden en de recente onrust in Kalesija, Midden-Bosnië, veroorzaakt door enkele radicale wahabieten, mogen evenwel niet over het hoofd worden gezien.

Niet voor niets waarschuwde de hoogste politiefunctionaris van de Moslim-Kroatische Federatie Zlatko Miletic 10 maart jl. voor de invloed van deze radicale, relatief jonge stroming onder moslims in Bosnië-Herzegovina.

In het verlengde hiervan vraag ik aan de Raad en Commissie of zij kennis hebben genomen van deze tendens?

Ik verwacht dat u bij deze interne en externe problematiek maximale inzet zult aanwenden om nationale stabiliteit voor Bosnië-Herzegovina mogelijk te maken. Want het Europees perspectief voor de Westelijke Balkanlanden, verwoordt in de agenda van Thessaloniki (2003) is helder. Maar hoe kan het associatie- en stabilisatieproces slagen als niet alle problemen, zowel intern als extern, serieus de aandacht krijgen?

Ziehier, een taak voor de nieuwe, naar ik hoop, daadkrachtige Hoge Vertegenwoordiger!"

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari