Kamervragen over noodhulp aan Palestijnen

woensdag 21 maart 2007 16:55

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil duidelijkheid over onjuiste besteding van internationale noodhulp aan de Palestijnen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die SGP, VVD en ChristenUnie dinsdag stelden aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken.

De nieuwe Palestijnse minister van Financiën, Fayyad, heeft volgens een artikel in de Daily Telegraph erkend dat er onduidelijkheid bestaat over de besteding van miljoenen euro’s noodhulp. Er zouden salarissen worden uitbetaald aan mensen die nooit komen opdagen en het aantal ambtenaren dat zich met de verstrekking van noodhulp bezighoudt, zou in een jaar tijd met 11 procent zijn gegroeid.

De Kamerleden Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD) en Voordewind (ChristenUnie) vragen van Verhagen een overzicht van hoeveelheid noodhulp die aan de Palestijnen is verstrekt, hoeveel Nederland daaraan heeft bijgedragen en waar het geld precies aan is besteed.

Bron: Reformatorisch Dagblad


Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

1.
Kent u het bericht ‘Palestinian minister admits aid millions lost’?

2.
Hoe beoordeelt u, gelet op het grote vertrouwen dat u eerder in hem stelde, de uitspraken van inkomend minister van financiën Salam Fayyad het volstrekt onduidelijk is waar het donorgeld dat via het Tijdelijke Internationale Mechanisme (TIM) aan de Palestijnen verstrekt wordt, aan uitgegeven wordt? Is het waar dat de transparantie volledig ontbreekt, dat er salarissen uitbetaald worden aan ambtenaren die nooit op komen dagen en dat het aantal ambtenaren binnen een jaar met 11% gegroeid is?

3.
Kunt u de Kamer informeren over de inhoud van het nieuwe Wereldbankrapport waaraan in het artikel gerefereerd wordt? Wat zegt het rapport over het functioneren van het TIM en de transparantie en effectiviteit van de uitgaven die via dit mechanisme gedaan worden?

4.
In hoeverre is er in het achterliggende jaar sprake geweest van een verschuiving van doelstellingen van het TIM, van ‘needs based assistance directly to the Palestinian people, including essential equipment, supplies, support for health services, support for the uninterrupted supply of fuel and utilities, and basic needs allowances to poor Palestinians’ naar een ‘focus on preserving and building the capacity of institutions of Palestinian governance, as well as the development of the Palestinian economy’ ? Is de conclusie gerechtvaardigd dat, in weerwil van de boycot van de Hamas-regering die vorig voorjaar aantrad en waarop officieel terecht nog niet teruggekomen is, de aandacht geleidelijk verschoven is van noodhulp en het verstrekken van basisvoorzieningen naar gewone ontwikkelingshulp? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot criteria van goed bestuur die doorgaans gehanteerd worden om landen of instellingen te kwalificeren voor financiële donaties?

5.
Kunt u een integraal overzicht geven van de tranches die via het kantoor van premier Abbas sinds de instelling van het TIM aan de Palestijnen gegeven zijn? Welke bedragen heeft de EU respectievelijk Nederland aan de achtereenvolgende tranches bijgedragen? Zijn er buiten Europa ook andere landen die aan het TIM bijgedragen hebben? Onder welke voorwaarden zijn de tranches verstrekt? Kan aangegeven worden welke bedragen aan welke doelen uitgegeven zijn? In hoeverre beschikt de EU over deugdelijke financiële rapportages van Palestijnse zijde over de besteding van de verleende gelden?

6.
Bent u, gelet op de uitspraken van Fayyad en afhankelijk van uw antwoord op de vorige vragen, van mening dat het hulpbeleid aan de Palestijnen op dezelfde voet voortgezet kan worden?

Bronnen:
1: Daily Telegraph, www.telegraph.co.uk, 11 maart 2007.
2: Quartet Statement, Washington, 17 juni 2006.
3: Quartet Statement, Washington, 2 februari 2007.« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari