Overleg over de Transportraad

donderdag 15 maart 2007 13:24

De heer Cramer (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vragen over het Galileo-project en bij het pleidooi van de heer Duyvendak voor het maximale percentage aan te veilen emissierechten.

Waarom heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om landen van buiten de EU die maatregelen nemen om de CO2-uitstoot tegen te gaan, uit te zonderen van het ETS en waarom geldt die mogelijkheid niet voor EU-landen?

De luchtvaart is verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot van broeikasgassen. Gelet op de ambities van de regering, moet zij inzetten op vermindering van die uitstoot, maar door de voortgaande groei van het luchtverkeer zal de totale uitstoot waarschijnlijk toch toenemen. Wat vindt de regering van dat dilemma?

Het is niet acceptabel dat in het kader van het "open skies"-verdrag een ander land het Europese milieubeleid kan doorkruisen of zich afzijdig kan houden van de verhandeling van emissierechten.

Hoe staat het met de uitvoering van de bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VROM ingediende motie-Huizinga-Heringa c.s. (30800-XI, stuk nr. 61) over een label voor de indeling van auto's op basis van de absolute hoeveelheid CO2 die zij per kilometer uitstoten?

Een meer gefaseerde verlaging van de emissienormen voor de binnenvaart zou het draagvlak bij de binnenvaart voor de hogere milieueisen bevorderen. De binnenvaart heeft immers ook al te maken met extra kosten door een nieuwe categorie brandstof.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari